Artur Szlosarek

#
 • fot. Andrzej Pilichowski Ragno

Urodził się w 1968 w Krakowie. Poeta, tłumacz, krytyk. W latach 1987-1989 studiował polonistykę w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zaś w okresie 1990-1994 komparatystykę, germanistykę i filozofię w Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1997 uzyskuje tytuł magistra filologii polskiej (UJ). Laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1993). Mieszka w Berlinie. Tłumaczył Celana, Benjamina, Kafkę i Lichtenberga. Stypendysta m. in. berlińskiej Akademii Sztuk, Fundacji Roberta Boscha, Ministra Kultury R.P. Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, bułgarski, czeski i słowacki, oraz publikowane w różnych czasopismach i antologiach.
Najważniejszym przedsięwzięciem translatorskim Artura Szlosarka pozostaje tłumaczenie Aforyzmów z Zürau Franza Kafki, pierwotnie drukowane w „Tygodniku Powszechnym”, a w 2007 roku w osobnej książce, według układu Franza Kafki, sporządzonej przez Roberto Calasso. Znany krytyk Marian Stala uważa jego twórczość za "jedno z najdojrzalszych i najbardziej zastanawiających zjawisk nowej literatury". Szlosarka początkowo zaliczano do grupy poetów neoklasycznych, mówiących głosem nastrojonym przez historię kultury i zatroskanych brakiem metafizycznych czy choćby społecznych poręczeń dla poezji. Dzisiaj jawi się jako wyraziciel głębokich przeżyć egzystencjalnych. Nie jest jednak poetą jednego nastroju, lecz twórcą szukającym sensu wśród zacierających się przeciwieństw, upominającym się o prawo wyboru i prawo do nadziei.

Bibliografia

 • Wiersze napisane, Kraków: Oficyna Literacka, 1991.
 • Wiersze różne, Kraków: Oficyna Literacka, 1993.
 • Popiół i miód, Kraków: Znak, 1996.
 • Camera Obscura, Kraków: Oficyna Literacka, 1998.
 • List do ściany, Kraków: WL, 2000.
 • Wiersze powtórzone, Kraków: WL, 2002.
 • Pod obcym niebem, Kraków: WL, 2005.
 • Święto szparagów, Wydawnictw a5, 2010.
 • Ołówek rzeźnika, Poznań: WBPiCAK, 2012

Tłumaczenia w antologiach:

angielski:

 • Young Poets of a New Poland, London: Forest Books, 1993.
 • New European Poets, ed. Wayne Miller and Kevin Prufer, Greywolf Press, USA 2008

niemiecki:

 • Panorama de polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts, Poesie, Zurych: Amman-Verlag, 1996.
 • Transit, Eurpoäische Revue, Frankfurt a.M.: Verlag Neue Kritik, Heft 5, 1992/93.
 • Trialog IV, Freiburg im Breisgau, 1998.

szwedzki:

 • 17 polska poeter, FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 2003