Bronisław Maj

#
  • fot. Ela Lempp

ur.1953, autor siedmiu tomików wierszy, które zapewniły mu prestiżowe nagrody literackie, miano jednego z najlepszych poetów swego pokolenia oraz miejsce w wielu antologiach poezji współczesnej, wydanych w Polsce i za granicą. Bronisław Maj jest także autorem książki o Tadeuszu Gajcym, poecie, który zginął w roku 1944 w Powstaniu Warszawskim. Zajmuje się również pisaniem felietonów, przez wiele lat redagował kwartalnik literacki "Na Głos". Prowadzi także zajęcia w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Szkole Twórczego Pisania. Mieszka w Krakowie. Kim jest bohater jego wierszy? To ktoś, kto żyje w zachwyceniu urodą świata, ale i w przerażeniu jego niezrozumiałą naturą. Kontempluje chwilę w której przeżywa cud przynależności, by zaraz potem studiować gorycz zdziwienia własną w świecie obcością. To także ktoś, kto żyje reminiscencją, rozpamiętywaniem przeszłości - własnej, prywatnej, ale i zbiorowej, pospólnej - ktoś udręczony postępami choroby, jaką jest upływ czasu, kiedy to czyjaś intensywna obecność, zmienia się w dojmującą nieobecność. To wreszcie ktoś, kto nie godzi się, by poezja łagodziła tylko ból, wydobywała piękno, nie próbując przedrzeć się do rzeczywistości i nie starając się opisać "zachłanną krzątaninę", czyli życie. Te niepokoje stale obecne w poezji Maja - poezji o wielkiej czystości głosu - nastrajają ją na elegijny ton czułości dla innych, ale też każą mu upierać się przy drogich mu wartościach. A tym na imię wierność, przyjaźń, solidarność , podziw dla rzeczy godnych podziwu.

"Utwory te to właściwie liryczne epifanie, zapisy poetyckich objawień czy iluminacji pozwalających na moment uchwycić sens istnienia w całym skomplikowaniu jego wewnętrznych antynomii... Całą swoją twórczością Bronisław Maj potwierdza tę prostą prawdę: konsekwentny poeta metafizyczny nie może nie być - w ostatecznym rozrachunku - moralistą."

Stanisław Barańczak

Bibliografia

  • Wiersze, Warszawa: NOWA, 1980.
  • Taka wolność. Wiersze z lat 1971-1975, Warszawa: MAW, 1981.
  • Album rodzinny, Kraków: Oficyna Literacka, 1986.
  • Zagłada świętego miasta, Londyn: Puls, 1986.
  • Zmęczenie, Kraków: Znak, 1986.
  • Światło, Kraków: Znak, 1994.
  • Elegie, treny, sny. Kraków: Znak 2003.

Zbiór felietonów:

  • Kronika wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych, Kraków: WL, 1997.

Tłumaczenia:

słowacki:

  • Svetlo a iné básne [Światło i inne wiersze], Bratysława: Drewo a Srd, 2003.