Czesław Miłosz

#
 • fot. Renate von Mangoldt

ur. w r. 1911 w Szetejniach na Litwie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na kilkadziesiąt języków. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa. Szkolną i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie, tam również debiutował jako poeta, okupację niemiecką przetrwał w Warszawie. Po wojnie pracował w służbie dyplomatycznej PRL - w USA, i we Francji do roku 1951, kiedy to zwrócił się w Paryżu o azyl polityczny. W roku 1960 wyjechał do Kalifornii, gdzie przez dwadzieścia lat jako profesor języków i literatur słowiańskich wykładał na uniwersytecie w Berkeley. Do roku 1989 publikował głównie w emigracyjnym wydawnictwie paryskiej "Kultury" i w Polsce poza cenzurą. Od roku 1989 mieszkał w Berkeley i w Krakowie. Zmarł 14 sierpnia 2004. W opinii międzynarodowej krytyki jak i współczesnych mu poetów (dość wspomnieć Josifa Brodskiego), twórczość poetycka Miłosza to jedno z najbardziej znaczących zjawisk naszej literackiej współczesności. Obok gęsto zmetaforyzowanych wierszy wizyjno-symbolicznych, w których to, co idylliczne sąsiaduje z tym, co apokaliptyczne, mamy tu zapisane niemal nagą prozą filozoficzne czy religijne epifanie. Obok wierszy-piosenek, traktaty teologiczne - jak napisany w okupowanej przez Niemców Warszawie w konwencji "dzięcięcych rymów" cykl Świat. Poema naiwne czy cykl Sześć wykładów wierszem, z tomu Kroniki. Miłosz przekracza formy gatunkowe, obcuje jako poeta i jako tłumacz z całą tradycją poezji - od współczesnych sobie poetów amerykańskich po Biblię (której fragmenty przekłada na nowo na polski). Jako powieściopisarz zdobył rozgłos powieścią Zdobycie władzy (1953), o instalowaniu władzy komunistycznej w Polsce, ale i on sam i jego czytelnicy cenią sobie szczególnie quasi-autobiograficzną Dolinę Issy - obfitującą w filozoficzne podteksty opowieść o dorastaniu i utraconej niewinności. Osobiste wątki powracają silnie w twórczości eseistycznej, zarówno w Zniewolonym umyśle, książce należącej do klasyki literatury traktującej o fenomenie totalitaryzmu, jak i w Rodzinnej Europie, ciągle jednej z najlepszych książek o przygodach "środkowoeuropejskiej" mentalności, czy w stanowiącej rodzaj intelektualnej i literackiej autobiografii Ziemi Ulro. Te i następne książki, jak choćby Świadectwo poezji, czy Życie na wyspach wprowadzają w samo sedno spraw , które dotyczą dziś życia i literatury.

"O poezji dzisiaj pisze się zbyt zawile, jakby w ostatecznym rachunku nie sprowadzała się do prób nazwania wspólnej nam doli skazańców w pascalowskiej piwnicy."

- Czesław Miłosz


Rok 2011 został ogłoszony przez parlament polski i litewski Rokiem Czesława Miłosza. Strona obchodów Roku Miłosza: www.milosz365.pl


 

 

Bibliografia

 • Trzy zimy, Warszawa: Wyd. Władysława Mortkowicza, 1936.
 • Ocalenie, Warszawa: Czytelnik, 1945.
 • Zniewolony umysł, Paryż: Instytut Literacki, 1953. (przekł. fr., ang., wł., bułg., czeski, gr., hiszp., serb.chorw., maced., niem.,szw., ukr., węg.)
 • Światło dzienne, Paryż : Instytut Literacki, 1954.
 • Zdobycie władzy, Paryż: Instytut Literacki, 1955. ( przekł. franc., ang., hiszp., gudżarati, hiszp., indonez., jap., koreański., malajski, niem., serb.-chorw., szw., węg.)
 • Dolina Issy, Paryż: Instytut Literacki, 1955. (przekł. franc., ang., niem., bułg., duńs., fiński, flamand., norw., serb.-chorw., szw., węg.)
 • Traktat poetycki, Paryż: Instytut Literacki, 1957. (przekł. ros.)
 • Rodzinna Europa, Paryż: Instytut Literacki, 1959. (przekł. fr., ang., duńsk., fin., flamand., hiszp., niem., serb.-chorw., szw., węg, wł.)
 • Król Popiel i inne wiersze, Paryż: Instytut Literacki, 1962.
 • Gucio zaczarowany, Paryż: Instytut Literacki, 1965.
 • The History o Polish Literature, London-New York: MacMillan, 1969. (tłum. pol., franc., niwem., wł.)
 • Widzenia na Zatoką San Francisco, Paryż: Instytut Literacki, 1969. (tłum.ang., franc., serb.-chorw.)
 • Miasto bez imienia, Paryż: Instytut Literacki, 1969.
 • Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Paryż: Instytut Literacki, 1974. (przekł.serbsko-chorw.)
 • Prywatne obowiązki, Paryż: Instytut Literacki, 1974.
 • Emperor of the Earth, Berkeley: University of Cal. Press, 1976. (przekł. fr.)
 • Ziemia Ulro, Paryż: Instytut Literacki , 1977. (przekł. ang., franc., niem.,serb.chorw.)
 • Ogród nauk, Paryż: Instytut Literacki, 1979. (przekł.franc.)
 • Nobel Lecture, New York: Farrar, Straus, Giroux, 1981.
 • Hymn o Perle, Paryż: Instytut Literacki, 1982. (przekł. czeski, serbsko-chorw)
 • The Witness of Poetry, Cambridge. Mass., Harvard Univ.Press, 1983. (przekł. pol., franc., niem, serb.chorw.)
 • Nieobjęta ziemia, Paryż: Instytut Literacki, 1984. (przekł. ang., franc., niem.)
 • Zaczynając od moich ulic, Paryż: Instytut Literacki, 1985. (przekł. ang., franc.)
 • Kroniki, Paryż: Instytut Literacki, 1987. (przekł. franc., serb.-chorw.)
 • Dalsze okolice, Kraków: Znak, 1991. (przekł. ang.)
 • Szukanie ojczyzny, Kraków: Znak, 1992. (przekł. litew.)
 • Na brzegu rzeki, Kraków: Znak, 1994. (przekł. ang.)
 • Metafizyczna pauza, Kraków: Znak,1995.
 • Legendy nowoczesności(eseje wojenne), Kraków: WL, 1996.
 • Piesek przydrożny, Kraków: Znak, 1997.
 • Życie na wyspach, Kraków: Znak, 1997.
 • Abecadło, Kraków: WL, 1997.
 • Inne Abecadło, Kraków: WL, 1998.
 • Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków: WL, 1999.
 • To, Kraków: Znak, 2000.
 • Druga przestrzeń, Kraków: Znak, 2002.
 • Orfeusz i Eurydyka, Kraków: WL, 2003.
 • Spiżarnia literacka, Kraków: WL, 2004.
 • Przygody młodego umysłu, Kraków: Znak, 2004.
 • Wiersze ostatnie, Kraków: Znak, 2006.
 • Wiersze wszystkie, Kraków: Znak, 2011.
 • Góry Parnasu, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Tłumaczenia:

albański:

 • Mendja e robëruar: ese mbi logokracitë populore, tłum. Bashkim Shehu, Tiranë: Dritëro, 1998. 
 • Qyteti pa emer [Miasto bez imienia], Przeł. Mazllum Saneja, Tirane: Poeteka, 2009

angielski:

 • The Captive Mind [Zniewolony umysł]. Przeł. Jane Zielonko. Londyn: Martin Secker and Warburg 1953; Nowy Jork: Alfred A. Knopf 1953; Toronto: Random House of Canada 1953; Toronto: McClelland and Steward 1953; Nowy Jork: Vintage Books 1955; Londyn: Mercury Books 1962; Harmondsworth: Penguin Books 1980; Nowy Jork: Vintage Books 1981; Nowy Jork: Octagon Books 1981; Nowy Jork: The Limited Editions Club 1983; Harmondsworth: Penguin 1985; Nowy Jork: Vintage International 1990; Londyn: Penguin Books 2001.
 • The Usurpers [Zdobycie władzy]. Przeł. Celina Wieniawska. Londyn: Faber and Faber 1955; Nowy Jork: British Book Service 1955; The Seizure of Power. Przeł. Celina Wieniawska. Nowy Jork: Criterion Books 1955; Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1982; Londyn: 1983; Londyn: Abacus 1985.  
 • Native Realm. A Search for Self-Definition [Rodzinna Europa]. Przeł. Catherine S. Leach. Nowy Jork: Doubleday and Company 1968; Berkeley, Los Angeles: University of California Press 1981; Londyn: Sidgwick and Jackson 1981; Manchster: Carcanet New Press 1981; Kalkuta: Rupa 1982; Harmondsworth 1988; Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 2002.
 • Selected poems. Przeł. Czesław Miłosz i Peter Dale Scott, Richard Lourie, Anthony Miłosz, Jan Darowski, John Carpenter, Lawrence Davis. Nowy Jork: Seabury Press 1973; Nowy Jork: Continuum 1981; Nowy Jork: The Ecco Press 1981, 1982.
 • Bells in winter. Przeł. Czesław Miłosz i Lillian Vallee. Nowy Jork: The Ecco Press 1978; Madison, Wisconsin: The Dark Angel Press Ltd. 1979; Manchester: Carcanet New Press Ltd. 1978, 1980, 1982.
 • The Issa Valley [Dolina Issy]. Przeł. Louis Iribarne. Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1981, 1982, 2000; Londyn: Singwick and Jackson 1981; Manchester: Cornacet 1981; Kalkuta:  Rupa 1982; Londyn: Sphere Books 1984; Londyn: Penguin Books 2001.
 • Visions from San Francisco Bay [Widzenia nad Zatoką San Francisco]. Przeł. Richard Lourie. Manchester: Carcanet New Press 1982; Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1982, 1983.
 • The Witness of Poetry [Świadectwo poezji]. Cambridge, Massachusetts, Londyn: Harvard University Press 1983.
 • The Separate Notebooks. Przeł. Czesław Miłosz, Robert Hass, Robert Pinsky, Renata Gorczyński. Nowy Jork: The Ecco Press Ltd. 1984.
 • The Land of Ulro [Ziemia Ulro]. Przeł. Louis Iribarne. Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1984, 2000; Nowy Jork: Collins 1985; Manchester: Carcanet 1985.
 • The View. Przeł. Czesław Miłosz, Lilian Vallee, Robert Hass. Nowy Jork: Whitney Museum of American Art 1985.
 • Unattainable Earth [Nieobjęta ziemia]. Przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass. Nowy Jork: The Ecco Press 1986.
 • The Collected poems: 1931-1987. Przeł. Czesław Miłosz, Anthony Miłosz, Robert Hass, Robert Pinsky, Lawrence Davis, Leonard Nathan, Lillian Vallee, Peter Dale Scott, Richard Lourie, Louis Iribarne, David Brooks, Jan Darowski, Renata Gorczyński, John Carpenter. Nowy Jork: The Ecco Press 1988; Londyn: Penguin Books 1988; Londyn: Viking 1988.
 • Świat / The World. Przeł. Czesław Miłosz. San Francisco: The Arion Press 1989.
  Beginning with My Streets: Essays and Recollections [Zaczynając od moich ulic]. Przeł. Madeline G. Levine. Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux, cop. 1991, 1992.
 • Provinces [Dalsze okolice]. Przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass. Hopewell: The Ecco Press 1991, 1993; Nowy Jork: The Ecco Press 1991; Manchester: Carcanet 1993.
 • A Year of the Hunter [Rok Myśliwego]. Przeł. Madeline Levine. Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1994.
 • Facing the river [Na brzegu rzeki]. Przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass. Hopewell: The Ecco Press 1995.
 • Poezje wybrane / Selected poems. Przeł. Czesław Miłosz i David Brooks, Peter Dale Scott, Jan Darowski, Renata Gorczyński, Robert Hass, Louis Iribarne, Madeline Levine, Richard Lourie, Anthony Miłosz, Leonard Nathan, Robert Pinsky, Lillian Vallee. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1996, 1999, 2005.
 • Road-side Dog [Piesek przydrożny]. Przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass. Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 1998.
 • To Begin Where I Am. Selected Essays. Przeł. Bogdana Carpenter, Madeline Levine. Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 2001, 2002.
 • A Treatise on Poetry [Traktat poetycki]. Przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass. Nowy Jork: The Ecco Press / HarperCollins Publishers 2001.
 • Milosz’s ABC’s [Abecadło Miłosza]. Przeł. Madeline Levine. Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 2001, 2002.
 • New and Collected Poems 1931-2001. Przeł. Czesław Miłosz i David Brooks, John Carpenter, Jan Darowski, Lawrence Davis, Jessica Fisher, Bożena Gilewska, Brian Glazer, Renata Gorczyńska, Robert Hass, Louis Iribarne, Madeline G. Levine, Richard Lourie, Anthony Milosz, Leonard Nathan, Robert Pinsky, Martin Sabiniewicz, Jennifer Scappettone, Peter Dale Scott, Lillian Vallee. Londyn: Allen Lane The Penguin Press 2001; Nowy Jork: Ecco/HarperCollins Publishers 2001, 2003.
 • A Theological Treatise [Traktat teologiczny]. Przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass. „Spiritus. A Journal of Christian Spirituality.” 2002.
 • Second Space [Druga przestrzeń, Orfeusz i Eurydyka]. Przeł. Czesław Miłosz i Robert Hass. Nowy Jork: Ecco / HarperCollins 2004.
 • Legends of Modernity. Essays and Letters from Occupied Poland 1942-43 [Legendy nowoczesności]. Przeł. Madeline Levine. Nowy Jork: Farrar, Straus and Giroux 2005.
  Selected Poems 1931-2004. Przeł. Czesław Miłosz i David Brooks, John Carpenter, Jan Darowski, Lawrence Davis, Jessica Fisher, Bożena Gilewska, Renata Gorczyński, Robert Hass, Louis Iribarne, Madeline Levine, Richard Lourie, Anthony Milosz, Leonard Nathan, Robert Pinsky, Peter Dale Scott, Lillian Vallee. Nowy Jork: Ecco/HarperCollins Publishers 2006.

arabski:

 • Madih al-tair [Oda do ptaka. Wiersze wybrane]. Przeł. Hatif Janabi. Damaszek 2001.

białoruski:

 • Skuty rozum [Zniewolony umysł]. Przeł. Jurasja Laŭryka, Mińsk: Vìlenskì Kljub 2000.
 • Innego końca świata nie będzie. Utwory wybrane / Inšaga kanca s’vetu nâ budze. Vybranyâ tvory. Przeł. Lâvon Barščèŭskì, Âŭgen Bury, Ǚras’ Bušlâkoŭ, Andrèj Hadanowìč, Aleg Mìnkìn, Ân Čykvìn, Ales’ Razanaŭ, Mìkola Ramanoŭskì, Ales’ Čobat. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2006.
 • Rodnaâ Eŭropa [Rodzinna Europa], Przeł. Maryny Šody, Mìnsk: Logvìnaŭ, 2011.
 • Vyratavanne: vybranyâ veršy ì paèmy, przeł.  Lâvon Pâtrovìč Baršěŭskì, Anton Francìšak Bryl', Âŭgen Bury, Ûras' Bušlâkoŭ, Katarzyna Maciejewska, Aleg Gaŭrylavìč Mìnkìn, Ales' Razanaŭ, Mikola Ramanoŭskì, Andrèj Hadanovìč, Ales' Čobat, Ân Čykvìn, Ganna Ânkuta, Mìnsk: Logvìnaŭ, 2011.
 • Dalìna Ìsy [Dolina Issy], Przeł. Maryì Puškìnaj, Mìnsk: Logvìnaŭ, 2011.
 • Zâmlâ Ul'ra [Ziemia Urlo], Przeł.  Maryny Kazloŭskaŭ, Mìnsk: Logvìnaŭ, 2011.  

bułgarski:

 • Porobenijat razum [Zniewolony umysł]. Przeł. Wera Dejanova. Varna: Galaktika 1992.
 • Dolinata na Isa [Dolina Issy]. Przeł. Galina Belinska. Sofia: Izdatelska K’ŝa "Christo Botev" 1994.
 • Krajp’’tno kučence [Piesek przydrożny]. Przeł. Wera Dejanowa. Sofia: Fakel Ekspres 2002.
 • Godinata na łowieca [Rok myśliwego], Przeł. Wiera Dejanowa, Bojan Obrietienow, Sofia: Bałkani, 2011.
 • Na brega na rekata: izbrani stihove i poemi [Na brzegu rzeki], Przeł. Vera Deânova, Sofiâ: Balkani, 2011. 
 • Towa [To]. Przeł. Sylwia Borisowa. Sofia: Kamen Rikiew 2012.

chiński:

 • 150 wierszy, przeł. Zhang Shuguang, Hebei Jiaoyu Chubanshe, 2002.
 • Abecadło. Przeł. Bejta, Xichuan,  Sanlian, Pekin, 2004.
 • Wyrwana kartka z notesu [Wybrane wiersze Milosza]. Przeł. Lu Yuan, Lijiang, 1989.
 • Zniewolony umysł. Przeł. Yi Lijun, Wu Lan. Taipei: Tendency Publishing 2011; Pekin: Guangxi Normal University Press, 2013

chorwacki:

 • Zasužnjeni um [Zniewolony umysł]. Przeł. Dalibor Blažina. Zagrzeb: Nova Stvarnost 1998.
 • Rodbinska Europa [Rodzinna Europa]. Przeł. Pero Mioč. Zagrzeb: Nakladni Zavod Matice Hrvatske 1999.
 • Upsutni psić [Piesek przydrożny]. Przeł. Pero Mioč. Zagrzeb: Nakladni Zavod Matice Hrvatske 2000.
 • Drugi prostor [Druga przestrzeń]. Przeł. Marina Trumić. Sarajewo / Zagrzeb: Naklada Zoro 2008.
 • O puttovanjima kroz vrijeme [Podróżowanie w czasie]. Przeł. Siniša Kasumović,             Zagrzeb: Naklada Ljevak, 2015

czeski:

 • Mapa času. Przeł. Vlasta Dvořáčková, Iveta Mikešová, Václav Burian. Praga: Odeon 1990.
 • Zotročený duch [Zniewolony umysł]. Przeł. Andrej Stankovič, Jindřich Belling. Praga: TORST 1992.
 • Svědectví poezie: šest přednášek o neduzích našeho věku [Świadectwo poezji]. Przeł. Václav Burian. Praga: Mladá Fronta 1992.
 • Hymnus o perle [Hymn o perle]. Przeł. Otokar Č. Mokrý. Kolonia: Index 1986; Przeł. Miroslav Červenka. Praga: Mladá Fronta 1992.    
 • Údolí Issy [Dolina Issy]. Przeł. Helena Stachová. Praga: Mladá Fronta 1993.
 • Traktáty a přednášky ve verších [Traktat moralny; Traktat poetycki; Świadectwo poezji]. Przeł. Václav Burian. Ołomuniec: Votobia 1996.
 • Rodná Evropa [Rodzinna Europa]. Przeł. Helena Stachová. Ołomuniec: Votobia 1997.
 • Pejsek u cesty [Piesek przydrożny]. Przeł. Václav Burian. Praga: Mlada Fronta 2000.
 • To [To]. Przeł. Josef Mlejnek. Praga/ Litomyšl: Paseka 2003.
 • Czesław Miloszova abeceda [Abecadło Miłosza, Inne abecadło]. Przeł. Václav Burian. Praga/Litomyšl: Paseka 2005.
 • Saligia a jiné eseje [Ogród nauk; Zaczynając od moich ulic]. Przeł. Josef Mlejnek. Brno: Barrister and Principal 2005.
 • Svět [Świat]. Przeł. Jiří Červenka. Opus 2008.
 • Poslední básně [Wiersze ostatnie]. Przeł. Josef Mlejnek. Praha: Triada, 2011

duński:

 • Den store fristelse [Wielkie pokuszenie; Bieliński i jednorożec]. Kopenhaga: Selskabet for Frilhed og Kultur 1954.
 • Udvalgte digte. Przeł. Jess Ørnsbo. Kopenhaga: Borgen 1981, 1982.
 • Issa dalen [Dolina Issy]. Przeł. Kristine Heltberg, L. Widding. Kopenhaga 1981.
 • En østeuropaeers historie [Rodzinna Europa]. Przeł. Leif Varmark. Kopenhaga: Kobenhavns Bogforl. 1992.
 • Kort over tiden. Przeł. Uffe Harder, Janina Katz. Aarhus: Husets Forl. 1994.
 • En hund ved vejen [Piesek przydrożny]. Przeł. Judyta Preis, Jørgen Herman Monard. Kopenhaga: Forlaget Rod&Co 2012

estoński:

 • Erosioonists. Przeł. Hendrik Lindepuu. Eesti 1999.
 • Vangistatud mőistus [Zniewolony umysł]. Przeł. Hendrik Lindepuu. Talin: Perioodika 1999.
 • Teeäärne koerake: valik proosalaaste [Piesek przydrożny]. Przeł. Hendrik Lindepuu. 1999.
 • Sünnimaa Euroopa [Rodzinna Eurpoa]. Przeł. Hendrik Lindepuu. Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus 2012 
 • Valitud luuletused [Wiersze wszystkie], tłum. Hendrik Lindepuu, Tartu: Henddrik Lindepuu, 2013

fiński:

 • Issan laakso [Dolina Issy]. Przeł. Kirsti Siraste. Porvoo: WSOY 1981.
 • Vangittu mieli [Zniewolony umysł]. Przeł. Ritta Koivisto. Porvoo: WSOY 1983.
 • Euroopan lapsi [Rodzinna Europa]. Przeł. Kirsti Siraste. Porvoo: WSOY 1985.
 • Miłoszi ABC [Abecadło]. Transl. Hendrik Lindepuu. Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus 2011

flamandzki:

 • Geboortegrond [Rodzinna Europa]. Przeł. Gerard Rasch. Amsterdam: 1982.

francuski:

 • La grande tentation. Le drame des intellectuels dans les démocraties populaires [Wielkie pokuszenie; Bieliński i jednorożec]. Paryż: Société des éditions des Amis de la Liberté 1951.   
 • La pensée captive. Essai sur les logocraties populaires [Zniewolony umysł]. Przeł. Czesław Miłosz i André Prudhommeaux. Paryż: Gallimard 1953, 1962, 1980, 1982, 1988.   
 • La prise du pouvoir [Zdobycie władzy]. Przeł. Jeanne Hersch. Lozanna: La Guilde du Livre 1953; Paryż: Le Club Français 1953; Paryż: Gallimard 1953, 1981.   
 • Sur les bords de l'Issa [Dolina Issy]. Przeł. Jeanne Hersch. Paryż: Gallimard 1956, 1980, 1985.
 • Une autre Europe [Rodzinna Europa]. Przeł. Georges Sédir. Paryż: Gallimard 1964, 1980, 1981.
 • Enfant d'Europe et autres poèmes [Dziecię Europy i inne wiersze]. Przeł. Monique Tschui, Jill Silberstein. Lozanna: Editions l'Age d'Homme 1980.   
 • Poèmes 1934-1982. Przeł. Konstanty Aleksander Jeleński, Krzysztof Andrzej Jeżewski, Włodzimierz Krysiński, Józef Kwaterko, Oskar V. de L. Milosz, Maria Minkiewicz, Marian Pankowski, François Piel, Dominique Sila-Khan, Anna Turowicz. Paryż: Luneau Ascot 1984.   
 • La Terre d'Ulro [Ziemia Ulro]. Przeł. Zofia Bobowicz. Paryż: Albin Michel 1985.   
 • Visions de la baie de San Francisco [Widzenia nad Zatoką San Francisco]. Przeł. Marie Bouvard. Paryż: Editions Fayard 1986.   
 • Histoire de la littérature polonaise [The History of Polish Literature]. Przeł. Andre Kozimor. Paryż: Fayard 1986. 
 • Témoignage de la poésie [Świadectwo poezji]. Przeł. Christophe Jezewski, Dominique Autrand. Paryż: Presses Universitaires de France 1987.   
 • Empereur de la terre [Emperor of the Earth]. Przeł. Laurence Dyèvre. Paris: Fayard 1987.   
 • Une armèe d’un seul home [Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim]. Przeł. Laurence Dyèvre. Paris: Fayard 1987. 
 • L’immoralité de l'art [Ogród Nauk]. Przeł. Marie Bouvard. Paryż: Editions Fayard 1988.   
 • Terre inépuisable [Nieobjęta Ziemia]. Przeł. Christophe Jeżewski, François Xavier Jaujard. Paryż: Fayard 1988, 1989.   
 • De la Baltique au Pacifique [Zaczynając od moich ulic]. Przeł. Marie Bouvard. Paryż: Fayard 1990.   
 • Chroniques [Kroniki]. Przeł. François Piel. Paryż: Fayard 1990.   
 • Traité de théologie [Traktat teologiczny]. Przeł. Jacques Dongy, Michel Masłowski. Le Chambon-sur-Lignon: Cheyne editeur 2003.   
 • Le Chien mandarin [Piesek przydrożny]. Przeł. Laurence Dyèvre. Paryż: Mille et une nuits 2004.
 • L'Abécédaire [Abecadło Miłosza, Inne abecadło]. Przeł. Laurence Dyèvre. Paryż: Fayard 2004.
 • Traité de poésie [Traktat poetycki], tłum. Jacques Donguy, Michel Masłowski, Paryż: Editions Champion, 2013

grecki:

 • Ī aichmálōtī sképsī [Zniewolony umysł]. Przeł. Chrī’stos Chatzīemmanouī’l. Ateny: Ellīnikī’ Eurōekdotikī’ 1983.
 • Wiersze ostatnie, tłum. Paweł Krupka, Ateny: Momentum Books, 2013

gudżarati:

 • Sattano Kabio [Zdobycie władzy]. Bombaj: Tarachaud Ravani, Ahmedabad 1955.

hebrajski:

 • Vezarah ha-shemesh u-va ha-shemesh ve-shirim aherim [Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada oraz inne wiersze]. Przeł. Dawid Weinfeld. Tel Awiw: Schocken Publishing House 1981.
 • Kohav ha-lana [Gwiazda Piołun]. Przeł. Dawid Weinfeld. Tel Awiw: Am Oved 1989.
  Al gdat ha-nahar [Na brzegu rzeki]. Przeł. Dawid Weinfeld. Tel Awiw: Hakibbutz Hameuchad 1999.
 • Zeh: shirim [To. Wiersze]. Przeł. Dawid Weinfeld. Ra’anana: Even Hoshen Publishing House, Books for Bibliophiles 2008.
 • Zniewolony umysł. Przeł. Miri Paz. Tel-Aviv: Keshev Publishing House, 2012.
 • Daylight selected poems [Wybrane wiersze], tłum: David Weinfeld, Ra'anana: Even Hosen Publishing House, 2013

hindi:

 • Dom otwarty / Khula ghar. Przeł. Aśok Wadźpeji, Renata Czekalska. New Delhi: Vani Prakashan 2004.

hiszpański:

 • El pensamiento cautivo [Zniewolony umysł]. Przeł. Enrique Revol. San Juan: Editiones de la Torre, Universidad de Puerto Rico 1954, 1957; Barcelona: Tusquets Editores 1981; Barcelona Orbis 1985; Buenos Aires: Hyspamérica 1988.
 • El poder cambia de manos [Zdobycie władzy]. Przeł. Rafael Vásquez Zamora. Barcelona: Destino 1955, 1980; Panama: Printer 1981; Barcelona: Circulo de Lectores 1981; Barcelona: Orbis 1983, 1984, 1985; Barcelona: Editions Destino 2004.
 • Otra Europa [Rodzinna Europa]. Przeł. z jęz. franc. Alberto Cousté. Barcelona: Tusquets Editores 1981.
 • El valle de Issa [Dolina Issy]. Przeł. Anna Rodón Klemensiewicz. Barcelona: Mundo Actual 1981; Barcelona: Tusquets Editores 1981, 1993, 1999; Barcelona: Plaza e Janés 1982, 1987, 1989, 1990. 
 • Poemas. Przeł. Barbara Stawicka. Barcelona: Tusquets 1984.
 • Antología poética. Przeł. Jan Zych. Meksyk: Univ. Nacional Autónoma de México 1984.
 • Abecedario. Diccionario de una vida [Abecadło Miłosza, Inne abecadło]. Przeł. Katarzyna Olszewska Sonnenberg, Sergio Trigán. Madryt: Turner 2003; Meksyk: Fondo de Cultura Económica 2003.
 • La mente cautiva [Zniewolony umysł], tłum. Xavier Farré, Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016

indonezyjski:

 • Kekuasaan jang dibekukan [Zdobycie władzy]. Przeł. H. Partolio. Dżakarta: Immajority 1959.

japoński:

 • Gill – kyôju no kodoku [Zdobycie władzy]. Przeł. Kazuo Hosaka. Tokio: Kagamiura Shobô 1958; Tokio: ShinchoSha 1958. Toraware no Tamashii [Zniewolony umysł]. Przeł. Yukio Kudo. Tokio: K.K. Kyodo News 1996.
 • Pōrando bungaku shi [The History of Polish Literature]. Przeł. Tokimasa Sekiguci, Masahiko Nishi, Mitsuyoshi Numano, Kazuo Hasemi, Tatsuya Moriyasu. Tokio: Publisher Michitani 2006.
 • Świat, poema naiwne, tłum. Tsukada Michiko, Ishihara Rui, Tokyo: Minato No Hito, 2015

kataloński:

 • La vall de’Issa [Dolina Issy]. Przeł. Dorota Szmidt. Barcelona: Edicions 62 1998.
 • La ment captiva [Zniewolony umysł]. Przeł. Guillem Calaforra. Walencja: Publicacions Universitat de València 2005.
 • Travessant fronteres. Antologia poètica 1945-2000. Przeł. Xavier Farré. Barcelona: Proa 2006.

koreański:

 • Elbe-gang-eul hyanghayeo [Zdobycie władzy]. Przeł. Deog Hyeong Lee. Seul: 1980; Gweonryeog-eui Jang-ag. Przeł. Lee Ga Hyeong. Seul: Munhwyseojeog 1982.

litewski:

 • Epochos sąmoningumo poezija. Przeł. Jouzas Kėkštas. Buenos Aires: Literaturos Lankai 1955.
 • Isos slėnis [Dolina Issy]. Przeł. Algis Kalėda. Wilno: Vaga 1991; Kowno: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietmo centras 2001.
 • Pavergtas protas [Zniewolony umysł]. Przeł. Almis Grybauskas. Wilno: Liet. Rašytoju S-gos L-kla 1995. 
 • Tevynes ieškojimas [Szukanie ojczyzny]. Przeł. Algis Kalėda, Arūnas Sverdiolas, Almis Grybauskas. Wilno: Baltos Lankos 1995.
 • Ulro žeme [Ziemia Ulro]. Przeł. Almis Grybauskas. Wilno: Baltos Lankos 1996.
 • Lenkų literatūros istorija [The History of Polish Literature]. Przeł. z jęz. ang. Kornelijus Platelis. Wilno: Baltos lankos 1996. 
 • Poezje wybrane / Rinktiniai eileraščiai. Przeł. Vytautas Ališauskas, Vytautas Blože, Sigitas Geda, Liudas Giraitis, Almis Grybauskas, Algis Kalėda, Juozas Kėkštas, Henrikas Radauskas, Rolandas Rastauskas, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Tomas Venclova. Wilno: Baltos Lankos 1997.
 • Pakelės šunytis [Piesek przydrożny]. Przeł. Vyturys Jarutis. Wilno: Strofa 2000.
 • Tai [To]. Przeł. Vyturys Jarutis. Wilno: Strofa 2002.
 • Gimtoji Europa [Rodzinna Europa]. Przeł. Juozas Tumelis. Wilno: Regnum Fondas 2003.
 • Jerzy Giedroyc - Czesław Miłosz. Laiškai 1952-1963 [Listy 1952-1963]. Przeł. Kazys Uscila. Wilno: Mintis 2010.
 • Gimtoji Europa [Rodzinna Europa]. Przeł. Juozas Tumelis. Wilno: Apostrofa 2011
 • Abecele [Abecadło]. Przeł. Vytautas Dekšnys. Wilno: Aidai 2012.
 • Jerzy Giedroyc - Czesław Miłosz. Czesław Laiškai 1964-1972 [Listy 1964-1972]. Przeł. Kazys Uscila, Wilno: Mintis 2014.

łotewski:

 • Sagūstītais prāts [Zniewolony umysł]. Przeł. Uldis Bērziņš. Ryga: Zvaigzne ABC 1998.
 • Tie gaiteņi [Wybór wierszy], tłum. Dagnija Dreika, Rēzeknē: Apgads Daugava, 2014.

macedoński:

 • Zarobeniot um [Zniewolony umysł], Przeł. Ante Popovski. Skopje: Naša Kniga 1988.
 • Dolinata na riekata Isa [Dolina Issy], Przeł. Sana Michajłowska, Skopje: WIG Zenica, 2015.

malajski:

 • Adhikaram pidichedukkal [Zdobycie władzy]. Przeł. z jęz. ang. P. Karunakaran Nayar. Mullakak, Alleppey, Vidyarambham Press 1959.

marathi:

 • Cārāhi vāttā [Zdobycie władzy]. Przeł. z jęz. ang. Vijay Tendulkar. Bombaj: Nava-Lakhan 1958.

niderlandzki:

 • Het dal van de Issa [Dolina Issy]. Przeł. Gerard Rasch. Borsbeek: Baart 1981; Amsterdam: Van der Velde 1982.
 • De geknechte geest [Zniewolony umysł]. Przeł. Lisetta Stembor. Amsterdam: De Arbeiderspers 1984.
 • Alfabet [Abecadło Miłosza; Inne abecadło]. Przeł. Gerard Rasch. Amsterdam / Antwerpia: Uitgeverij Atlas 2002.
 • Gedichten. Przeł. Gerard Rasch. Amsterdam / Antwerpia: Uitgeverij Atlas 2003.

niemiecki:

 • Verführtes Denken [Zniewolony umysł]. Przeł. Alfred Loepfe. Kolonia: Kiepenheuer & Witsch 1953, 1954, 1955, 1956, 1959, 1980; Frankfurt nad Menem: Suhrkamp 1974, 1980, 1986; Zurych: 1980.
 • Das Tal der Issa [Dolina Issy]. Przeł. Maryla Reifenberg. Kolonia: Kiepenheuer & Witsch 1957; Frankfurt nad Menem: Büchergilde Gutenberg 1961; Zurych: Coron 1981; Monachium: Dt. Taschenbuch-Verl. 1983; Lipsk/Weimar: Gustav Kiepenheuer 1988; Frankfurt nad Menem: Eichborn 1999, 2000.
 • Geschichten der polnischen Literatur [The History of Polish Literature]. Przeł. A. Mandel. Kolonia: Verlag Wissenschaft und Politik 1981.
 • Das Zeugnis der Poesie [Świadectwo poezji]. Przeł. Peter Lachmann. Monachium/Wiedeń: C. Hanser 1983, 1984. 
 • West und Östliches Gelände [Rodzinna Europa]. Przeł. Maryla Reifenberg. Kolonia: Kiepenheuer & Witsch 1961, 1980; Monachium: Dt. Taschenbuchverlag 1986.
 • Das Gesicht der Zeit [Zdobycie władzy]. Przeł. Alfred Loepfe. Zurych: Büchergilde Gutenberg 1953; Stuttgart: Europäischer Buchklub 1953.
 • Lied vom Weltende. Gedichte. Przeł. Karl Dedecius. Kolonia: Kiepenheuer und Witsch 1966, 1967, 1980.
 • Zeichen im Dunkel. Poesie und Poetik. Przeł. Karl Dedecius. Frankfurt nad Menem: Suhrkamp 1979, 1996.
 • Gedichte 1933-1981. Przeł. Karl Dedecius, Jeannine Łuczak-Wild. Frankfurt nad Menem: Suhrkamp 1982, 1992, 1995.
 • Das Land Ulro [Ziemia Ulro]. Przeł. Jeannine Łuczak-Wild. Kolonia: Kiepenheuer & Witsch 1982.
 • Die Strassen von Wilna. Przeł. Roswitha Matwin-Buschmann. Monachium-Wiedeń: Carl Hanser Verlag 1997.
 • Dar / Gabe. Przeł. Karl Dedecius. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1998, 1999.
  Hündchen am Wegesrand [Piesek przydrożny]. Przeł. Doreen Daume. Monachium/Wiedeń: Carl Hanser Verlag 2000.
 • Mein ABC [Abecadło Miłosza, Inne abecadło]. Przeł. Doreen Daume. Monachium/Wiedeń: Carl Hanser Verlag 2002.
 • Das und andere Gedichte. Przeł. Doreen Daume. Monachium, Wiedeń: Carl Hanser Verlag 2004. 
 • Visionen an der Bucht von San Francisco [Widzenia nad zatoką San Francisco]. Przeł. Sven Sellmer. Frankfurt nad Menem: Suhrkamp 2008.

norweski:

 • Der trellbundne sinn [Zniewolony umysł]. Przeł. Ivar Lunde. Oslo: Aschehoug 1981.
 • I løsildens aera. Przeł. Ole Michael Selberg. Oslo: Aschehoug 1981.
 • Issadalen [Dolina Issy]. Przeł. Ole Michael Selberg. Oslo: Aschehoug 1981.
 • Erobringen av makten [Zdobycie władzy]. Przeł. Ivar Lunde. Oslo: Oktober 1983.

polski:

 • Historia literatury polskiej do roku 1939 [The History of Polish Literature]. Przeł. Maria Tarnowska. Kraków: Znak 1993, 1995, 1997.

portugalski:

 • A tomada do poder [Zdobycie władzy]. Przeł. José Jacinto da Silva Pereira. Lizbona: D. Quixote 1987; Przeł. z jęz. ang. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira 1988.
 • Não mais. Przeł. Henryk Siewierski, Marcelo Paiva de Souza. Brasilia: Editora Universidade de Brasília 2003.

rosyjski:

 • Poètičeskij traktat [Traktat poetycki]. Przeł. Natalia Gorbaniewska. Ann Arbor: Ardis Publishers 1982.
 • Tak malo i drugie stichotvorenija: 1934-1990. Przeł. Svjatoslav Svjackij, Anatolij Geleskul, Tatjana Vrubel, Marina Osmolovskaja, Georgij Efremov, Andrej Borisovič Bazilevskij, Iosif Brodskij, Igor Kalugin, Natalja Gorbanevskaja, A. Dragomoŝenko, Alla Šarapova, Vladimir Eremenko, Sergej Morejno, Valerij Asovskij. Moskwa: Vachazar 1993. 
 • Ličnye objazatelstva: izbrannye èsse o literature, religii i morali [wybór tekstów z: Rodzinna Europa, Zniewolony umysł i inne]. Przeł. Vladimir Britanišskij, A. Izrailevič, Boris Vladimirovič Dubin, Sergej Dubin, S. Muravev, V. Kulagina-Jarceva. Moskwa: Dom Intellektualnoj Knigi 1999. 
 • Mir: naivnye poemy [Świat, poema naiwne]. Przeł. Anatolij Nechaj. Sankt-Petersburg: Institut Adernej Fiziki RAN 2001.
 • Pridorožnaja sobočonka [Piesek przydrożny]. Przeł. V. Kulagina-Jarceva. Moskwa: Izdatelstvo „Nezavisimaja Gazeta” 2002.
 • Poraboŝennyj razum [Zniewolony umysł]. Przeł. Vladimir Britanišskij. Sankt-Petersburg: Aleteja 2003.
 • Eto [To]. Przeł. Anatol Rojtman. Moskwa: Ogi 2003.
 • Vtoroje prostranstvo [Druga przestrzeń, Orfeusz i Eurydyka]. Przeł. Anatol Rojtman. Sankt-Petersburg: Azbooka 2010. 
 • Izzbrannoje [Wybór poezji]. Przeł. Anatol Roitman. Sankt Petersburg: Azbuka, 2012
 • Dolina Issy [Dolina Issy]. Przeł. Nikita Kuzniecow, Sankt Petersburg: Iwan Limbach 2012
 • Poisk otczizny [Szukanie ojczyzny]. Przeł. Anatolij Niechaj. Sankt Petersburg: Ewropejskij Dom 2011.
 • Swidietielstwo poezji [Świadectwo poezji], tłum. Anatol Roitman, Moskwa: Centr Knigi Rudomino, 2013
 • Azbuka [Abecadło], tłum. Nikita Kuzniecow, Sankt-Petersburg: Izatielstwo Iwana Limbacha, 2014
 • Na kryljach zari [Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada], tłum. Siergiej Morejno, Moskwa: Gulliverus, 2016
 • Legendy sowriemiennosti [Legendy nowoczesności], tłum. Anatol Roitman, Sankt-Petersburg: Iwan Limbach, 2016

rumuński:

 • Gandirea captiva [Zniewolony umysł]. Przeł. Constantin Geambaşu. Bukareszt: Editura Humanitasm 1999.
 • Europa natală [Rodzinna Europa]. Przeł. Constantin Geambaşu. Bukareszt: Univers 1999.
 • Ţinutul Ulro [Ziemia Ulro]. Przeł. Constantin Geambaşu. Bukareszt: Allfa 2002.
 • Privind dinspre Golful San Francisco [Widzenia nad Zatoką San Francisco]. Przeł. Constantin Geambaşu. Piteşti: Paralela 2007.

serbsko-chorwacki:

 • U dolini rijeke Isse [Dolina Issy]. Przeł. Andrij Grosberger. Zagrzeb: Znanje 1981, 1986.
 • Gde sunce izlazi i gde zalazi [Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada]. Przeł. Petar Vujičić. Belgrad: Dom Omladine 1981; Gornji Milanovac: Dečje Novine 1981.
 • Himna o perli [Hymn o perle]. Przeł. Petar Vujičić. Belgrad: Narodna Knijga 1985. 
 • Druga Evropa [Rodzinna Europa]. Przeł. Petar Vujičić. Gornji Milanovac 1982; Gornji Milanovac: Dečje Novine 1986, 1991.
 • Zemlja Ulro [Ziemia Ulro]. Przeł. Petar Vujičić. Gornji Milanovac: Dečje Novine 1982, 1986. 
 • Spasenje. Izabrane pjesme. Przeł. Petar Vujičić. Sarajewo: „Veselim Masleša” 1982.
 • Snovidjenja nad zalivom San Francisko [Widzenia nad Zatoką San Francisco]. Przeł. Biserka Rajčić. Gornji Milanovac: Dečje Novine 1982.
 • Osvajanje vlasti [Zdobycie władzy]. Przeł. Andrij Grosberger. Belgrad: Narodna Knijga 1983.
 • Svedočanstvo poezije [Świadectow poezji]. Przeł. Andrij Grosberger. Belgrad: 1985.
 • Zarobljeni um [Zniewolonny umysł]. Przeł. Petar Vujičić. Belgrad: Beogradski Izdavacko-Graficki Zavod 1985, 1987.
 • Kontinenti. Przeł. Petar Vujičić. Gornji Milanovac 1986.
 • Poezija. Przeł. Petar Vujičić. Belgrad: Beogradski Izdavačko-Grafički Zavod; Sarajewo: „Veselim Masleša” 1988.
 • Chronike [Kroniki]. Przeł. Petar Vujičić. Vršac: Knijževna Opština Vršac 1989.

serbski:

 • U potrazi za otadžbinom [Szukanie ojczyzny]. Przeł. Ljubica Rosić. Nowy Sad: Matica Srpska 1998.
 • Pisma-eseji. Česlav Miloš, Ježi Andžejevski [Legendy nowoczesności]. Przeł. Ljubica Rosić. Vršac: KOV Knijževna Opština Vršac 2001.
 • Godina lovca [Rok myśliwego]. Przeł. Ljubica Rosić. Belgrad: Paideia 2002.
 • Pas krajputaš [Piesek przydrożny]. Przeł. Ljubica Rosić. Belgrad: Paideia 2004.
 • Zarobljeni um [Zniewolonny umysł]. Przeł. Ljubica Rosić. Belgrad: Paideia 2006.
 • Drugi prostor [To, Druga przestrzeń, Orfeusz i Eurydyka]. Przeł. Ljubica Rosić. Belgrad: Paideia 2007.
 • Dolina Ise [Dolina Issy], tłum. Ljubica Rosić, Belgrad: Paideia, 2013
 • Posliednie piesme [Wiersze ostatnie], tłum. Ljubica Rosić, Belgrad: Narodna Bibljoteka "Stefan Prwowienczani", 2013
 • Zdobycie władzy [Osvajanje vlasti], tłum. Ljubica Rosić, Belgrad: Paideia, 2013
 • Abecedar [Abecadło], tłum. Ljubica Rosić, Belgrad: Laguna, 2014

słowacki:

 • Záhrada vied. Eseje. Przeł. Karol Chmel, Jozef Marušiak, Marianna Mináriková. Bratislava: Kalligram 2002.
 • Rodná Európa [Rodzinna Europa], tłum. Karol Chmiel, Bratysława: Kalligram, 2012.
 • To [To] tłum. Marian Milčák, Peter Milčák, Kordiky: Skalná ruža, 2014.

słoweński:

 • Dolina Isse [Dolina Issy]. Przeł. Janko Moder. Lublana: Cankarjeva Založba 1981.
 • Dežela Ulro [Ziemia Ulro]. W: Dolina Isse. Lublana: Cankarjeva Založba 1981.
 • Somrak In svit. Przeł. Rozka Štefan, Wanda Stępniakówna, Tone Pretnar, Lojze Krakar. Lublana: Slovenska Matica: Partizanska Knijga 1987.
 • Psiček ob cesti [Piesek przydrożny]. Przeł. Jana Unuk. Maribor: Obzorja 2001.
 • Prevzem oblasti [Zdobycie władzy]. Przeł. Katarina Šalamun Biedrzycka. Lublana: Nova Revija 2003.
 • Zvonovi pozimi [wybór wierszy]. Przeł. Jana Unuk, Katarina Šalamun Biedrzycka, Tone Pretnar, Rozka Štefan, Lojze Krakar, Primoz Čučnik i Agnieszka Będkowska Kopczyk. Lublana: Študentska založba  2008.

szwedzki:

 • Själar i fångenskap [Zniewolony umysł]. Przeł. Ingrid Ekman Nordgaard. Sztokholm: Natur och Kultur 1956, 1980, 2000.
 • Issadalen [Dolina Issy]. Przeł. Kjell Rehnström. Uppsala: Bromberg 1980; Sztokholm: Bromberg 1987.
 • Fyra Dikter. Przeł. Nils Åke Nilsson, Knut Ahnlund, Katarina Gruber, Lennart Kjellberg, Józef Trypućko. Uppsala: Bromberg 1980.
 • Jag är här. Essäer. Przeł. Aleksandra Josephson, Jan Nyberg, Erland F. Josephson, Lennart Kjellberg, Knut Ahnlund, Sonja Bergvall. Uppsala: Bromberg 1980.
 • Möte. Dikter. Przeł. Nils Åke Nilsson, Knut Ahnlund, Eva Bruno, Katarina Gruber, Lennart Kjellberg. Uppsala: Bromberg 1980.
 • Mitt Europa [Rodzinna Europa]. Przeł. Stellan Ottosson. Sztokholm: Bromberg 1981.
 • Maktövertagandet [Zdobycie władzy]. Przeł. Martin von Zweigbergk. Sztokholm: Bromberg 1982.
 • Sången om pärlan och andra dikter. Przeł. Nils Åke Nilsson. Sztokholm: Bromberg 1985.
 • Samlade dikter 1931-1987. Przeł. Nils Åke Nilsson. Sztokholm: Bromberg 1990.
 • Vid flodens strand [Na brzegu rzeki]. Przeł. Anders Bodegård. Sztokholm: Bromberg 2000.
 • Det. Orfeus och Eurydike [To]. Przeł. Anders Bodegård. Sztokholm: Bromberg 2004.
 • Ärlig beskrivning [Uczciwe opisanie]. Przeł. Anders Bodegård, Knut Ahnlund, Eva Bruno, Nils Åke Nilsson, Katarzyna Gruber. Sztokholm: Bromberg 2011.

telugu:

 • Adhikara Pipasa [Zdobycie władzy]. Desi Publication.

turecki:

 • Tutsak Edilmiş Akil [Zniewolony umysł]. Przeł. Mariusz Greser, O. Firat Baş. Ankara: Elips Kitap 2006.

ukraiński

 • Ponevolenij rozum [Zniewolony umysł]. Przeł. Bohdan Struminsky. Monachium: Sučasnist 1985.
 • Vybrani poezii [Poezje wybrane], Przekład Dmytra Pawłyczki, Natalii Sydiaczenko, Natałki Biłocerkiwec, Oksany Zabużko, Stanisława Szewczenki, Lwów: Juniwers 2000.
 • Pridorožnyj pesik [Piesek przydrożny]. Przeł. Jarina Senczyszyn. Lwów: Litopis 2001.
 • Rodinna Evropa [Rodzinna Europa]. Przeł. Lidia Stefanowska, Jurij Izdryk. Lwów: Litopis 2007.
 • Vybrani twory [Utwory wybrane]. Przekład zbiorowy. Kijów: Universe 2008.
 • Abetka [Abecadło]. Przeł. Natalka Śniadanko. Charków: Treant 2010.
 • Ziemlja Ulro [Ziemia Ulro], tłum. Natalia Sydiaczenko, Kijów: Juniwers, 2015

węgierski:

 • Muzsáim palotája. Przeł. Bojtár Endre, Csordás Gábor, Gömöri György, Kerényi Grácia, Sebők Éva, Tandori Dezső, Weöres Sándor. Budapeszt: Európa Könyvkiadó 1987.
 • A rabul ejtett értelem [Zniewolony umysł]. Przeł. Fejér Irén, Gimes Romána, Murányi Beatrix, Pálfalvi Lajos. Budapeszt: Európa Könyvkiadó 1992.
 • A hatalom megragadása [Zdobycie władzy]. Przeł. Bojtár B. Endre, Murányi Beatrix. Budapeszt: 2000/Századvég 1993. 
 • Szülőhazám, Európa [Rodzinna Europa; Widzenia nad Zatoką San Francisco; Ogród nauk; Świadectwo poezji]. Przeł. Bojtár Endre, Cservenits Jolán, Pálfalvi Lajos, Péter Éva. Pozsony: Kalligram, Budapeszt: Vigilia 1993.
 • Az Issa völgye [Dolina Issy]. Przeł. Fejér Irén. Budapeszt: Magvető Kiadó 1994.
 • A kétségbeesés tisztasága. Válogatott esszék. Przeł. Bojtár Endre, Cservenits Jolán, Gömöri György, Kertész Noémi, Körner Gábor, Mihályi Zsuzsa, M. Nagy Miklós, Pálfalvi Lajos, Péter Éva. Budapeszt: Osiris Kiadó 1999.
 • Ahogy elkészül a világ. Przeł. Gömöri György. Pozsony: AB-ART. Könyvkiadó 2001.
 • Az Ulro országa [Ziemia Ulro]. Przeł. Pálfalvi Lajos. Budapeszt: Európa Könyvkiadó 2001.
 • Milyen is less a Mennyben. Przeł. Zsille Gábor. Budapeszt: Új Ember Kiadó 2004.
 • A lengyel irodalom története [Historia literatury polskiej]. Przeł. Pálfalvi Lajos, Mihály Zsuzsa. Máriabesnyő: Attraktor 2011.
 • Családias Európa [Rodzinna Europa]. Przeł. Bojtár Endre, Csernevits Jolán, Pálfalvi Lajos, Mihály Zsuzsa, Szathmáry-Kellermann Victória. Pozsony: Kalligram 2011.

włoski:

 • Le grande tentazione, el drama intellettuali nella democrazie popolari [Wielkie pokuszenie; Bieliński i jednorożec]. Roma: Associazione italiana per la liberta della cultura 1952.
 • La mente prigioniera [Zniewolony umysł]. Przeł. z jęz. ang. Olga Ceretti Borsini. Mediolan: Aldo Martello Editore 1955; Przeł. Giorgio Origlia. Mediolan: Adelphi 1981, 1999.
 • Storia della letteratura polacca [The History of Polish Literature]. Przeł. L. Faberi. Bolonia: 1983.
 • Europa familiare [Rodzinna Europa]. Przeł. Riccardo Landau. Mediolan: Silva Editore 1960; La mia Europa. Przeł. F. Bovoli. Mediolan: Adelphi 1985, 2008; Przeł. F. Bovoli, Pietro Marchesani. Turyn: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1986.
 • Poesie del mondo illuminato. Przeł. Aleksandra Kurczab, Margherita Guidacci. Roma: Edizioni Prospettive nel mondo 1981.
 • Il castigo della speranza. 20 poesie. Przeł. Pietro Marchesani. Mediolan: Libri Scheiwiller 1981.
 • Il poeta ricorda. 24 poesie. Przeł. Pietro Marchesani. Mediolan: Libri Scheiwiller 1981.
 • Poesie. Przeł. Pietro Marchesani. Mediolan: Adelphi 1983.
 • Il Secolo dell’esilio. Le poesie. Przeł. M. Grazia Borsalino, Anna Lia Guglielmi, Davide Rondoni. Mediolan: Centro Culturale S. Carlo 1988.
 • Così poco / Tak mało. Przeł. Pietro Marchesani, Valeria Rossella, Aleksandra Kurczab, Margherita Guidacci. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999.
 • La fodera del mondo. Przeł. Valeria Rossella. Roma: Fondazione Piazzolla [brak roku wydania].
 • La terra di Ulro [Ziemia Ulro]. Przeł. Pietro Marchesani. Mediolan: Adelphi Edizioni 2000.
 • Il cagnolino lungo la strada [Piesek przydrożny]. Przeł. Andrea Ceccherelli. Mediolan: Adelphi Edizioni 2002.