Marek S. Huberath

#
  • © Wydawnictwo Literackie

ur. 1954, pseudonim prozaika, pracownika naukowego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor opowiadań i powieści cenionych w środowisku fantastów; trzykrotny laureat prestiżowej Nagrody im. Zajdla. Niektóre z jego tekstów, na przykład opowiadanie Kara większa z 1991 roku, uznawane są już za klasykę polskiej fantastyki. Proza Huberatha bywa umieszczana w nurcie tzw. fantastyki religijnej, zawierającej motywy metafizyczne, albo próbującej przedstawiać przestrzenie transcendencji. I faktycznie – pisarz sporo miejsca w swojej twórczości poświęca snuciu wizji zaświatów, inspiracji szukając zarówno w historii, jak i w tradycji kulturowej. W przejmującej Karze większej bohaterowie, aby odpokutować życiowe przewiny, trafiają do miejsca, które przypomina hitlerowski obóz koncentracyjny. W obszernej powieści Miasta pod Skałą Huberath przedstawił własną wersję historii praojca Adama, odwołując się do apokryfów biblijnych oraz malarstwa Hieronima Boscha.
Nie można jednak pisarstwa autora Gniazda światów zamknąć w jednej formule interpretacyjnej. Ważne w pisarstwie Huberatha są także teksty – by tak rzec – katastroficzne, ukazujące wizje społeczności ludzkich, które muszą zmagać się z konsekwencjami kataklizmów cywilizacyjnych czy wojennych (np. „- Wrócieeś Sneogg, wiedziaam…”, „Trzy kobiety Dona”). Przy czym najistotniejsze w tym przypadku jest nie tyle diagnozowanie stanu współczesnej cywilizacji czy wskazywanie możliwych zagrożeń, jakie pociąga za sobą rozwój nauki i technologii, ale analizowanie reakcji bohaterów, którzy znajdują się w sytuacji granicznej, kiedy ich człowieczeństwo zostaje wystawione na próbę.
Huberath – podobnie jak kilku innych polskich twórców fantastyki, choćby Jacek Dukaj – ma niezwykłą łatwość tworzenia zajmujących fabuł, domkniętych zazwyczaj zaskakującymi puentami, oraz pełnokrwistych bohaterów, z którymi czytelnik może się z łatwością identyfikować.

Bibliografia

  • Ostatni, którzy wyszli z raju, Zysk i S-ka, Poznań 1996
  • Druga podobizna w alabastrze, Zysk i S-ka, Poznań 1997
  • Gniazdo światów, SuperNOWA, Warszawa 1999
  • Miasta pod Skałą, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005
  • Balsam długiego pożegnania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006
  • Vatran Auraio, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011

Tłumaczenia:

czeski:

  • w antologii: Polská ruleta: polské sci-fi povídky, tłum. Pavel Weigel, Plzeň: Laser, 2003.