Marta Kwaśnicka

#
  • fot. Tomasz Kwaśnicki

urodziła się w 1981 w Katowicach, jest absolwentką filozofii i archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, eseistką, krytykiem literackim, prozaiczką, tłumaczką z języka hiszpańskiego, blogerką.

W 2010 obroniła doktorat na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Od 2014 jest wykładowcą w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Debiutowała na łamach „Toposu” w 2004.  Uznanie krytyki zdobyła przede wszystkim jako autorka erudycyjnych, subtelnych i oryginalnych esejów o związkach sztuki, religii i egzystencji, nawiązujących do tradycji eseistycznej spod znaku Herberta, Herlinga-Grudzińskiego i Kijowskiego. Debiutancki zbiór szkiców Krew z mlekiem (wyróżniony  m.in. Nagrodą Literacką Identitas oraz Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks) jest opowieścią o prywatnych fascynacjach sztuką europejską i polską, od średniowiecza począwszy, na wieku XX skończywszy. Kreślone przez Kwaśnicką portrety artystów, niekiedy zapomnianych lub mało znanych, a także wnikliwe analizy dzieł literackich, malarskich, architektonicznych, przypominają o duchowych i metafizycznych źródłach kultury europejskiej, jej chrześcijańskich fundamentach i stają się często pretekstem do refleksji o charakterze egzystencjalnym i teologicznym. Z kolei uhonorowana przyznawaną przez Bibliotekę Narodową Nagrodą Literacką Skrzydła Dedala Jadwiga jest nie tylko eseistyczną biografią tytułowej bohaterki, świętej Kościoła katolickiego, królowej Polski, a zarazem niezależnej i wybitnej kobiety, ale również portretem Krakowa oraz polemiką z tradycją romantyczną.

Kwaśnicka uprawia krytykę literacką, przede wszystkim w prowadzonym od 2011  Blogu o kulturze (kwasnicka.kresy.pl), gdzie omawia głównie najnowszą prozę polską. Jest także autorką ogłaszanych na łamach prasy wierszy oraz opowiadań. Publikowała m.in. w „Toposie”, „Arcanach”, „Frondzie”, „44/Czterdzieści i Cztery” oraz „Akcencie”. Jest stypendystką Programu „Młoda Polska”. Ogłosiła dwie monografie naukowe o dziejach Towarzystwa Jezusowego. Od 2010 współpracuje z portalem Polskieradio.pl. Mieszka w Krakowie.

Maciej Urbanowski

Bibliografia

Eseje:

  • Krew z mlekiem, Warszawa: Teologia Polityczna, 2014.
  • Jadwiga, Warszawa: Teologia Polityczna, 2015.

Prace naukowe:

  • Niedokończona dyskusja...: dziewiętnastowieczna polemika katolicko-prawosławna między Iwanem Gagarinem SJ i Aleksym S. Chomiakowem, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008 (wraz z Leszkiem Augustynem).
  • Wtórna kolonizacja: rola gatunku literacko-muzycznego villancico w ewangelizacji Indian Moxo, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2010.