Krzysztof Siwczyk

#
 • fot. Ela Lempp

ur. 1977, poeta. Pracuje w Instytucie im. Rafała Wojaczka w Mikołowie, był odtwórcą głównej roli w filmie Lecha Majewskiego Wojaczek (1999), mieszka w Gliwicach. Siwczyk należy do autorów, którzy na przestrzeni kolejnych książek starają się penetrować coraz to nowe poetyckie idiomy. Niełatwo więc pokusić się o jedną wykładnię jego pisarstwa. Gliwicki autor debiutował w wieku osiemnastu lat tomem, który zdobył mu przychylność krytyków i obsypany został licznymi nagrodami (m.in. w prestiżowym konkursie im. Jacka Bierezina). Dzikie dzieci to książka inicjacyjna, opisująca dzieciństwo na jednym ze śląskich blokowisk. W poetyce sensualnego opisu stara się Siwczyk opowiedzieć historię wchodzenia w dorosłość. Jednak kolejne tomy przynoszą wyraźną zmianę poetyki. Siwczyk zainspirowany tradycją awangardową i neoawangardową zaczyna skupiać się na problemie wyrażalności i samej materii języka. Znajdziemy więc wiersze-poematy, w których autor konstruuje bardzo długie zdania, za cel stawiając sobie odnalezienie takiego miejsca w języku, gdzie ów przestaje znaczyć, albo krótkie utwory, wykorzystujące frazeologizmy wyłącznie o funkcji fatycznej – podtrzymującej rozmowę. W nich to wyraża się Siwczykowe przeświadczenie o głębokim kryzysie języka, o niemożności wyrażenia poprzez język, a w konsekwencji, o tragicznym losie podmiotu, którego historia nie może być opowiedziana. W kolejnej książce gliwicki poeta stara się znaleźć kompromis między poetyką sensualnego opisu a lingwizmem. Zdania z treścią to kilkudziesięciostronicowy poemat o miłości, podróżach i tęsknocie. Już tytuł sugeruje dwubiegunowość książki. Pierwszym biegunem byłby sam język, a zatem zdanie jako podstawa komunikacji, biegun drugi to treść, bo jeśli nawet nie można wyrazić sensu przez język, nie oznacza to, że należy zaniechać wszelkich prób.

"Wiersze są potrzebne przede wszystkim tym, którzy je piszą. A jeśli ktoś je czyta, to wtedy jest się cudownie zaskoczonym i tyle."
Krzysztof Siwczyk

Bibliografia

 • Dzikie dzieci, Świadectwo 1995.
 • Emil i my, Gładyszów: Czarne 1999.
 • Dane dni, Wrocław: Biuro Literackie, 2001.
 • Wiersze dla palących, Mikołów: Instytut Mikołowski, 2001.
 • Zdania z treścią, Wrocław: Biuro Literackie, 2003.
 • W państwie środka (zapis wieczoru autorskiego podczas Portu Wrocław 2005), Wrocław: Biuro Literackie, 2004.
 • List otwarty. Wiersze zebrane 1995-2005, Wrocław: Biuro Literackie, 2006.
 • Im Reich der Mitte, Leipzig: ERATA Literaturverlag, 2007 (wersja dwujęzyczna)
 • Centrum likwidacji szkód, Wrocław: Biuro Literackie, 2008.
 • Gody, Poznań: WBPiCAK, 2012
 • Dokąd bądź, Kraków: Wydawnictwo a5, 2014
 • Jasnopis, Kraków: a5, 2016

Tłumaczenia:

francuski

 • Ailleurs est maintenant [Gdzie indziej jest teraz], tłum. Isabelle Macor, Paryż: Editions Greges, 2015

słoweński:

 • Preveč videnja [Nadmiar widzenia], tłum. Marlena Gruda, Klemen Pisk, Maribor: Založba Pivec, 2012