Piotr Matywiecki

#
 • fot. Ela Lempp

ur. w 1943 w Warszawie, poeta, eseista. Jest autorem ośmiu tomów wierszy; ostatnio wydał obszerny zbiór poetycki Którędy na zawsze (2015).

Matywiecki publikuje raczej rzadko, za to każdy tomik przygotowuje niezwykle starannie. Jego twórczość mieści się w klasycyzującym nurcie współczesnej poezji polskiej. Tak pod względem formalnym, jak i tematycznym jest to liryka bardzo tradycyjna. Matywiecki porusza się w kręgu typowych dla liryki refleksyjno-filozoficznej zagadnień - przemijanie, melancholia, tajemnica istnienia i śmierci. Nieprzeciętne zainteresowanie wzbudziła przygotowana przez niego antologia poezji polskiej Od początku (1997). To niezwykłe, dwutomowe dzieło gromadzi wiersze powstałe od średniowiecza do wieku XX. Wartością przedsięwzięcia jest to, iż autorowi antologii udało się poprzez to dzieło wywołać szeroką dyskusję nad stanem posiadania i żywotnością liryki polskiej. Najważniejszym dziełem w dotychczasowym dorobku Matywieckiego pozostaje obszerna, licząca ponad 500 stron, książka eseistyczna Kamień graniczny (1994), publikacja szeroko komentowana, uhonorowana m.in. prestiżową nagrodą PEN-Clubu. Kamień graniczny jest swoistym rozrachunkiem autora z tematem holocaustu i niezawinionego cierpienia Żydów. Autorowi nie dane było doświadczyć bezpośrednio, w sposób świadomy, okrucieństwa wojny i getta, uznał jednak za swój obowiązek, z racji przynależności do narodu naznaczonego piętnem zagłady, zmierzyć się z niewyrażalnym problemem cierpienia i fenomenem zła w perspektywie eschatologii.

Bibliografia

tomy wierszy:

 • Struna, Warszawa: Czytelnik, 1979.
 • Płanetnik i śmierć, Warszawa: PIW, 1981.
 • Zwyczajna, symboliczna, prawdziwa, Warszawa: OPEN, 1998.
 • Ta chmura powraca, Kraków: WL, 2005.
 • Powietrze i czerń, Kraków: WL, 2009.
 • Zdarte okładki [zbiór wierszy], Wrocław:  Biuro Literackie, 2009
 • Widownia, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012.
 • Którędy na zawsze, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015.

eseje:

 • Kamień graniczny, Warszawa: "Latona", 1994.
 • Myśli do słów, Wrocław: Biuro Literackie, 2013.
 • Świadomość, Mikołów: Instytut Mikołowski, 2014.

antologia:

 • Od początku: antologia poezji polskiej od średniowiecza do wieku XX. Ułożył Piotr Matywiecki, tomy 1-2, Gdańsk: Marabut, 1997.

monografie:

 • Twarz Tuwima, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2007.

Tłumaczenia:

fiński:

 • Alku, Nuori Voima, 5/1995.