nowe litery

#

Polska poezja współczesna – na niej skupia uwagę Piotr Wiktor Lorkowski, autor powstałego w roku 2012 bloga „nowe litery”, recenzent, tłumacz i literaturoznawca (pomysłodawca i współtwórca „Gdańskiej Encyklopedii Güntera Grassa”), współpracownik Dwumiesięcznika Literackiego „Topos”. Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim omówienia zbiorów poetyckich wydawanych zarówno przez debiutantów, jak przez poetów o bogatszym dorobku. Uzupełnienie bloga stanowi pierwszy polski podkast o poezji zatytułowany „nadmorze”.
Aktualizacja wpisów w rytmie tygodniowym, zazwyczaj co sobota.

Adres: http://nowelitery.blogspot.com