Edukacja kulturalna bibliotekarzy

W 2016 roku, wzorem lat ubiegłych, Instytut Książki prowadzi autorski program Edukacja kulturalna bibliotekarzy, mający na celu poszerzenie kompetencji kulturowych bibliotekarzy. Chcemy, aby poprzez różnorodne formy doskonalenia zawodowego, polscy bibliotekarze podejmowali skuteczne działania w zakresie animowania kultury i animowania życia społecznego, by mogli się stać przewodnikami po świecie książki, wiedzy i informacji, nowych technologii oraz nowych mediów oraz aby potrafili różnymi metodami aktywizować społeczność lokalną, rozbudzać zainteresowania, pokazywać nowe metody spędzania wolnego czasu, wykorzystywać potencjał i starać się zaspokoić potrzeby kulturalne swoich społeczności (rozwijanie kompetencji kulturowych zbiorowości społeczności lokalnej przez książkę).

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację działań w zakresie edukacji kulturalnej zmierzającej do rozwoju kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie:

 • skutecznego i atrakcyjnego promowania działalności bibliotek publicznych wśród mieszkańców;
 • przygotowania do wdrażania nowych rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych w przygotowywaniu wydarzeń literackich  na poziomie, którego oczekuje się od sprawnie działających instytucji kultury;
 • aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej;
 • poznania współczesnych trendów w literaturze polskiej i światowej, aby stali się przewodnikami po świecie książki.

Oferta edukacyjna dla pracowników bibliotek publicznych w 2016 roku:Oferta edukacyjna dla pracowników bibliotek publicznych w 2015 roku przedstawiała się następująco:

 • cykl Biblioteka Nova
  Celem nadrzędnym cyklu seminariów Biblioteka Nowa będzie wypracowanie założeń i kierunków rozwoju polskich bibliotek publicznych na najbliższe kilka lat. Realizując go, chcemy oprzeć się o doświadczenia innych krajów związane z ich reagowaniem na nowe wyzwania dla bibliotek. Cykl został podzielony na poszczególne seminaria tematyczne: nowe wyzwania, nowe koncepcje, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka.
  Seminaria zaplanowaliśmy na lata 2015-2017. Co roku będą odbywały się dwa seminaria: wiosna i jesienią.
  Więcej informacji, tutaj
 • cykl szkoleń BIBA – Akademia Kultury 2015
  Szkolenia posłużą podniesieniu kompetencji kulturalnych bibliotekarzy w zakresie: tworzenia koncepcji i organizacji wydarzeń literackich;skutecznego i szerokiego wykorzystania nowych mediów oraz zrozumienia ich roli w komunikacji społecznej;znajomości współczesnych trendów literackich; podstaw działań promocyjnych; umiejętności pozyskiwania środków finansowych.
  Szkolenia zaplanowaliśmy podczas największych festiwali literackich w Polsce.
  Więcej informacji, tutaj 
 • szkolenia trenerskie
  Celem szkolenia jest wzrost umiejętności trenerskich niezbędnych do prowadzenia szkolenia przez pracowników wojewódzkich bibliotek publicznych. Program szkolenia będzie skupiony na kształceniu umiejętności facylitacyjnych i metodycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń.
  Wkrótce więcej informacji.
 • cykl szkoleń Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych w zakresie kultury literackiej dla dzieci
  Cykl zajęć z edukacji kulturalnej mający na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy z zakresie aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej dla dzieci.
  Więcej informacji, tutaj 
 • cykl szkoleń Przewodnicy po świecie książki dla dorosłych – korepetycje literackie dla bibliotekarzy
  Cykl zajęć z edukacji kulturalnej mające na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania współczesnych trendów w literaturze polskiej i światowej, aby stali się oni przewodnikami po świecie książki oraz aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej.
  Więcej informacji, tutaj
 • cykl szkoleń Przewodnicy po świecie książki dla młodzieży – korepetycje literackie dla bibliotekarzy
  Cykl zajęć z edukacji kulturalnej mające na celu podniesienie kompetencji kulturowych bibliotekarzy w zakresie poznania współczesnych trendów w literaturze polskiej i światowej, aby stali się oni przewodnikami po świecie książki oraz aktywizowania społeczności lokalnej wokół książki poprzez jeszcze bardziej skuteczne, efektywne i ciekawe promowanie kultury literackiej.
  Więcej informacji, tutaj

Kontakt:
Jakub Pacześniak
tel. 12 617 19 27
e-mail: j.paczesniak[at]instytutksiazki.pl