Z Auszwicu do Belsen

Marian Pankowski
  • Czytelnik
    Warszawa 2000
    125 x 195
    87 stron
    ISBN 83-07-02759-4

Z Auschwicu do Belsen to głęboko przejmujący opis doświadczenia kilkuletniego pobytu w obozie zagłady w Oświęcimiu i innych obozach niemieckich. W formie krótkich impresji ukazuje codzienność zdegradowanej do poziomu zwierzęcości egzystencji więźniów, ich upodlające oswojenie się ze złem obozowego świata i rządzącymi nim nieludzkimi regułami.

"U czytelnika literatury tzw. obozowej podtytuł Przygody, jak to ma miejsce w książce Z Auszwicu do Belsen Mariana Pankowskiego, może budzić konsternację. Przygodę zarezerwowane bowiem dla piśmiennictwa o charakterze rozrywkowym, lekkim, niezobowiązującym... A pobyt w obozach koncentracyjnych jako ciąg przygód? (...) Ale Marian Pankowski kwestionuje to, do czego czytelnik się przyzwyczaił - to, co zakrzepło, zastygło, skostniało."

- Piotr Szewc

Książka nominowana do nagrody literackiej NIKE'2001