Znużenie

Andrzej Turczyński
Znużenie
  • Czytelnik
    Warszawa 2000
    124 x 196
    155 stron
    ISBN 83-07-02792-6

Historia opowiedziana w tej książce w sposób niespieszny, pozwalający czytelnikowi rozsmakować się w pięknie wykreowanego przez autora świata, została osnuta na wybranych wątkach biografii Immanuela Kanta. Nie jest to jednak powieść biograficzna, a nazwisko wielkiego filozofa z Królewca nie pada w niej ani razu. Autor Krytyki czystego rozumu stanowił jedynie odległy pierwowzór bohatera Znużenia, a wybrane fragmenty z jego życia zostały obudowane elementami domysłu i fikcji, tak jednak udanie zakorzenionymi w jego czasie, że śledząc tok narracji mamy nieodparte wrażenie zanurzania się w tamten świat. Towarzysząc zdarzeniom i faktom z życia Obserwatora nieba towarzyszymy jednocześnie pisarzowi w jego namyśle nad charakterem i strukturą rzeczywistości, a także nas granicą i zasięgiem ludzkiego poznania.

"Nadrzędną zaletą Znużenia jest twórcza niefrasobliwość, z jaką traktuje się tutaj fakty z biografii Kanta i tezy z jego dzieł. (...) Imponuje nie tylko osobliwa (w pełni literacko umotywowana) kompozycja tego utworu, ale również wyśmienity język i w ogóle stylistyczne bogactwo Znużenia. I mimo że książeczka to raczej niepozorna (niespełna 150 stron druku), warto jej nie przegapić."

- Dariusz Nowacki

Książka nominowana do nagrody literackiej NIKE' 2001