PL +50 Historie przyszłości

wybór i wstęp Jacek Dukaj
PL +50 Historie przyszłości
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 2004
    145x205
    558 stron
    ISBN 83-08-03564-7

PL + 50 to antologia składająca się z tekstów napisanych przez 23 autorów. Teksty te – na ogół tradycyjne opowiadania o zbliżonej objętości – to artystyczne wizje stworzone przez najlepszych polskich pisarzy wyspecjalizowanych w fantastyce, których wspierają autorzy spoza środowiska SF (np. Olga Tokarczuk, Karol Maliszewski, Daniel Odija). W antologii znalazły się też teksty autorów nie uprawiających beletrystyki (np. szkice Zygmunta Baumana i Jadwigi Staniszkis) oraz takich znakomitości pisarskich, jak Stanisław Lem i Ryszard Kapuściński. Wszystkim powierzono to samo zadanie: przewidzieć czy raczej wymyślić obraz Polski roku 2054, równo 50 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Autorzy antologii PL + 50 wywiązali się z tego zadania wyśmienicie. Nadrzędną zaletą tego tomu jest różnorodność wizji i formy. Niektórzy podeszli do zadania całkiem serio, inni piszą wyraźnie z przymrużeniem oka, jeszcze inni dają się ponieść namiętnościom publicystycznym lub naukowym. Okazało się, że najczęściej wykorzystywanym sposobem opowiadania o Polsce za 50 lat jest konwencja dystopii. Dominują więc czarne scenariusze: Polska pod chińską okupacją, powrót do wierzeń pogańskich, terror feministek oraz eurobiurokratów – to tylko niektóre spośród wielu pesymistycznych i przygnębiających wyobrażeń. Antologia została poprzedzona błyskotliwym wstępem Jacka Dukaja (spiritus movens tego przedsięwzięcia), który ponadto włączył do zbioru własne opowiadanie pt. Crux, będące, w zgodnej opinii recenzentów zbioru PL + 50, ozdobą tomu.

-
Dariusz Nowacki