Drohobycz, Drohobycz

Henryk Grynberg
Drohobycz, Drohobycz
  • W.A.B.
    Warszawa I 1997
    125 x 195
    ISBN: 83-87021-11-3

W swym najnowszym tomie opowiadań Henryk Grynberg podejmuje, podobnie jak w poprzednich książkach, temat wojny i Zagłady. Czyni to jednak tym razem z większą oszczędnością środków, dając pierwszeństwo zgoła dokumentalnemu świadectwu przed literacką parabolą. Rzecz dzieje się w Polsce i dziesięciu innych krajach. Grynberg jest kronikarzem cudzych losów, których przedmiotem nie jest już sam Holocaust, lecz trauma, w której żyją ci, co go przeżyli. Pisarz dokumentuje nasz przeklęty wiek, w którym znikła kwestia indywidualnej winy. Zastąpiła ją zbiorowa zbrodnia i bezkarność.

"Zapisanie, opowiadanie to ocalenie pamięci tych, którym nie było dane przeżyć (...). Ale to też opowieść o tych, którzy przeżyli i do końca swoich dni muszą znosić ciężar losu, zadanie ponad miarę człowieka, w istocie nie-ludzkie. (Arkadiusz Bagłajewski: Ocalenie przez pamięć, Nowe Książki 8/97) Niemcy chodzili z Ukraińcami i długą listą nazwisk. Gdy ojciec zobaczył, że zbliżają się do naszego domu, to wybiegł tylnymi drzwiami do ogrodu (...) Wybiegł bez marynarki i nie pożegnał się z nami. I już go więcej nie było."

- Drohobycz, Drohobycz