Empire

Marek Nowakowski
  • Wydawnictwo Książkowe Twój Styl
    Warszawa 2001
    113 x 191
    140 stron
    ISBN 83-7163-360-2

"Schemat fabularny, jakim posłużył się Nowakowski, poruszył przed paroma laty pół świata - pisze Dariusz Nowacki. - Mam na myśli historię opowiedzianą w głośnym filmie Beniniego Życie jest piękne: kochający ojciec, chcąc uchronić synka przed koszmarem Zagłady, wymyśla i podtrzymuje fikcję 'zabawy w obóz'. Nie tak dramatycznie, ale u Nowakowskiego sprawy przedstawiają się podobnie. Oto widzimy świat po katastrofie drugiej wojny światowej - zaludniony przygaszonymi, okaleczonymi rozbitkami. Nie wszyscy ulegli przygnębiającemu nastrojowi miejsca i czasu, a najmniej ojciec głównego bohatera. Jego patent jest prosty - czaruje chłopca opowieściami o świecie sprzed katastrofy. W centrum tych legend znajduje się elegancki hotel 'Empire', pełen przepychu, przewidziany oczywiście dla klienteli z wyższych sfer. Życie jest gdzie indziej - przekonuje ojciec. Gdzie? W tym, co minione i zarazem bezpowrotnie utracone. Jak chce logika fabuły, dziecięcy bohater musi empirycznie przekonać się jednak, że świat Empire to kłamstwo".