Antylopa szuka myśliwego

Wojciech Albiński
Antylopa szuka myśliwego
  • Twój Styl
    Warszawa 2006
    110 x 185
    164 strony
    ISBN: 83-7163-500-1

Antylopa szuka myśliwego to zbiór sześciu opowiadań o współczesnej Afryce. Zbiór otwiera opowiadanie zbliżone do fabularyzowanego reportażu zatytułowane Śmierć plantatora. Rzecz traktuje o dziwnej, afrykańskiej wytwórni filmowej i jej gwiazdach. Zamyka zaś kolekcję intrygująca przypowieść Moro i mistrz. Te dwa różne teksty to jak gdyby dwa bieguny, ku którym ciąży proza Albińskiego. Z jednej strony autor odsłania konkret społeczny, chce być jak najbliżej dostępnej mu rzeczywistości dzisiejszej RPA. Z drugiej strony Albiński chętnie uniwersalizuje, a więc pragnie przekonać swoich czytelników, że sprawy rozgrywające się na Czarnym Kontynencie to sprawy ogólnoludzkie, powszechne i niezmienne. I tak w opowiadaniu Nowa, nieoczekiwana kariera oraz w utworze tytułowym Albiński przedstawia losy dwu białych mężczyzn, którzy próbują się odnaleźć w przeobrażonej Republice Południowej Afryki (tzn. po zniesieniu apartheidu). Ozdobą całego tomu jest opowiadanie Kto z państwa popełnił ludobójstwo? Rzecz tematycznie nawiązuje do całkiem współczesnych krwawych walk plemiennych, takich jak w Ruandzie między ludami Tutsi i Hutu. Za bohaterów ma dwoje lekarzy – Francuza i jego żonę, wykształconą w Belgii Afrykankę. Utwór ten traktuje o traumie wyniesionej z czasów plemiennej rzezi; przekonuje – jak wiele innych opowiadań Albińskiego – że człowiek Zachodu ma niewielkie szanse, by przeniknąć istotę afrykańskich spraw, a zwłaszcza tamtejszych konfliktów.

- Dariusz Nowacki