Gorący oddech pustyni

Gustaw Herling-Grudziński
Gorący oddech pustyni
  • Czytelnik
    Warszawa 1997
    130 x 200
    ISBN: 83-07-02543-5

W opowiadaniach z lat 1993-1995, zebranych w tym tomie, Gustaw Herling-Grudziński kontynuuje nurt metafizyczny zapoczątkowany przed laty opowiadaniem Wieża. Pisarz wiele uwagi poświęca w nim refleksji nad kondycją człowieka. Zawsze fascynowały go ukryte zakamarki duszy ludzkiej, a wyzwanie stanowiła "ciemna" jej strona. Ale nawet tam, gdzie autor opisuje "zniewalająco urodziwe twarze zła", w jego utworach obecny jest inny, zagadkowy wymiar, wychodzący poza doczesną rzeczywistość.

"Pisarz często powtarza zdanie Dostojewskiego: Nie można żyć bez nadziei. Jeśli wizja ludzkiego losu może wydawać się zbyt pesymistyczna, przerażająca - jak w opowiadaniach Gorący oddech pustyni, czy Prochy - i tam nie gaśnie światełko nadziei. Jest słabe, ledwo dostrzegalne, ale istnieje. I tylko od wrażliwości i dociekliwości czytelnika zależy, czy zauważy jej ukryty blask."

- Zdzisław Kudelski

"Życie pokazywane przez Herlinga jest zawsze życiem na pograniczu spraw ostatecznych. Człowiek staje oko w oko z własnym losem i nieskończonością. I kto wie, czy w tej tytanicznej walce z losem i jego wyrokami nie jest on (człowiek) właśnie największy."

- Maciej Krassowski