12 lutego

1804
zmarł Immanuel Kant, profesor Uniwersytetu w Królewcu. Twórca transcendentalnego idealizmu, zwanego też krytycyzmem teoriopoznawczym. Transcendentalizm Kanta otworzył drogę do nowoczesnych badań epistemologicznych, akcentujących aktywną rolę podmiotu w kreowaniu obrazu poznawanego przezeń świata. W etyce Kant był zwolennikiem rygoryzmu moralnego, opartego na sformułowaniu apriorycznego imperatywu kategorycznego oraz wskazaniu człowieka jako twórcy norm moralnych. W dorobku twórczym Kanta należy wymienić: Krytykę czystego rozumu, Krytykę praktycznego rozumu, Prologomena do wszelkiej przyszłej metafizyki..., Uzasadnienie metafizyki moralności i Krytykę władzy sądzenia.


1865
urodził się Kazimierz Przerwa-Tetmajer, poeta okresu Młodej Polski. Jego główny dorobek stanowiły liczne tomy poezji. W swej twórczości inspirował się filozofią A. Schopenhauera i F. Nietzschego. Równocześnie stał się znany ze swych impresjonistycznych śmiałych liryków erotycznych. Od 1895 roku pisał również prozą; najsłynniejszym jego dokonaniem jest zbiór nowel Na skalnym Podhalu oraz Legenda Tatr.


1984
zmarł Julio Cortázar, pisarz argentyński. Światowej sławy współtwórca nowatorskiej prozy latynoamerykańskiej. Od 1951 r. mieszkał w Paryżu. Tworzył prozę społeczno-obyczajową, pełną fantastyki i humoru, ukazującą dramat człowieka osamotnionego we współczesnym świecie. Jest autorem licznych zbiorów opowiadań (m.in.: Tajemna broń, Dla wszystkich ten sam ogień), esejów (W osiemdziesiąt światów dookoła dnia), powieści (m.in.: Gra w klasy - uważana za programowy utwór pisarza; 62. Model do składania, Książka dla Manuela).