14 lutego

1919
zmarł Wiktor Gomulicki pisarz i publicysta. Lata szkolne, które spędził w Pułtusku, opisał w powieści Wspomnienia niebieskiego mundurka. Od 1864 roku mieszkał w Warszawie i już do końca życia związał się ze środowiskiem stolicy. Pracował w redakcjach wielu pism („Kolce”, „Mucha”, „Tygodnik Powszechny”). Tworzył też refleksyjne wiersze, liczne felietony obyczajowe opisujące warszawskie życie. Pozostawił wiele nowel, opowiadań, tłumaczeń poezji rosyjskiej i francuskiej, był mistrzem tzw. małej formy. W 1918 roku W. Gomulicki otrzymał nagrodę literacką im. Elizy Orzeszkowej.