18 grudnia

1896
urodził się Stanisław Cat-Mackiewicz pisarz, polityk, autor szkiców politycznych, historycznych i literackich. Urodził się w Petersburgu. Jego debiutem był szkic z 1916 roku pt: Henryk Sienkiewicz. Rozpoczął wówczas studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a ukończył je w 1926 roku na Uniwersytecie Stefana Batorego. W latach 1922-1939 był redaktorem naczelnym wileńskiego „Słowa’. Czasem publikował w „Wiadomościach literackich”, „Buncie Młodych” i „Czasie”. W 1939 roku przedostał się do Paryża, gdzie wydał „Słowo” w formie tygodnika. Rok później przeniósł się do Londynu. Tam co miesiąc publikował broszury polityczne. Od 1954 roku do 1955 był premierem i ministrem spraw zagranicznych rządu emigracyjnego w Londynie. Po powrocie do Polski w 1956 roku współpracował z „Przeglądem Kulturalnym”, „Kierunkami”, „Słowem Powszechnym”, a także paryską „Kulturą”. Zajmował się głównie publicystyką historyczną, dużo pisał o rządzie emigracyjnym.


1907
urodził się Christopher Fry, angielski dramatopisarz, twórca sztuk poetyckich w duchu T.S. Eliota, nawiązujących często do tematyki religijnej, biblijnej, legendarnej czy historycznej, ale w istocie poruszających współczesne problemy: wolności dzisiejszego człowieka, nietolerancji, okrucieństwa wojen. Zanim zaczął pisać, grał i reżyserował. Tragedie: np. The Firstborn i A Sleep of Prisoners, komedie: Szkoda tej czarownicy na stos.


1968
zmarł Stanisław Pigoń, historyk literatury, filolog literatury polskiej XIX i początków XX wieku.  Badał okres Romantyzmu i Młodej Polski (twórczość Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza i Stefana Żeromskiego ). Był profesorem Uniwersytetu w Wilnie, a w latach 1926-1928 jego rektorem. Od 1931 był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.