19 lutego

1812
urodził się Zygmunt Krasiński romantyczny poeta, dramatopisarz, prozaik. Nie wziął udziału w powstaniu listopadowym i nie angażował się w działalność niepodległościową, co wywoływało jego frustrację i poczucie winy (udokumentowane szczególnie w listach do ojca). W 1835 roku napisał swoje największe dzieło, Nie-Boską komedię.


1912
urodzil się Adolf Rudnicki, pisarz i eseista. Autor opowiadań Szekspir, Ucieczka z Jasnej Polany, Niekochana, felietonów Niebieskie kartki, wspomnień Krakowskie Przedmieście pełne deserów.


1951
zmarł André Gide, pisarz francuski, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1947 roku. Głosił w swej twórczości skrajny indywidualizm - sprzeciw wobec uznanych społecznie norm moralnych, niezależność od tradycji. Powieści: Immoralista, Lochy Watykanu, Fałszerze, dramat Edyp. Pisywał także poezje i eseje.


1952
zmarł Knut Hamsun, pisarz norweski. Napisał m.in. powieści Błogosławieństwo ziemi, Nowizna, trylogię Włóczęgi. Zwolennik filozoficznych teorii F. Nietzschego. W 1920 roku został laureatem literackiej Nagrody Nobla. Cieniem na ocenie jego postaci stało się zaangażowanie pisarza po stronie nazizmu w latach II wojny światowej, co próbował usprawiedliwić w autobiografii opublikowanej w 1949 roku.