21 lutego

1852
zmarł Nikołaj Wasiljewicz Gogol jeden z największych pisarzy rosyjskich. Znakomity satyryk. Debiutował w roku 1829 jako poeta, ale wyśmiany, spalił nakład. Od 1830 pisał opowiadania: obrazki z życia wsi Wieczory na futorze w pobliżu Dikańki i zbiór Mirgorod. Największe uznanie przyniósł mu cykl satyrycznych opowieści petersburskich: Nos, Portret, Płaszcz. Powieść satyryczna Martwe dusze. Mistrz komedii satyryczno-obyczajowej: Ożenek i arcydzieło gatunku Rewizor.


1876
zmarł Seweryn Goszczyński, poeta i działacz niepodległościowy. Brał udział w powstaniu listopadowym i w licznych spiskach niepodległościowych kierowanych z zagranicy. Od 1872 roku przebywał we Lwowie. Jako poeta romantyczny reprezentował radykalny nurt społeczny a także przywiązanie do folkloru góralskiego. Najważniejsze utwory Goszczyńskiego to Zamek kaniowski, Dziennik podróży do Tatrów, Noc belwederska, Podróż mojego życia, Listy.


1903
urodził się Raymond Queneau, francuski poeta, powieściopisarz, prekursor postmodernizmu. Przez krótki czas współpracował z surrealistami. Fascynowała go zależność między językiem mówionym a pisanym. Współzałożyciel grupy Oulipo, czyli warsztatu literatury potencjalnej.


1903
urodziła się Anais Nin, autorka zmysłowych powieści psychologicznych oraz cieszących się międzynarodową sławą Dzienników.


1907
urodził się Wystan Hugh Auden, poeta, ekspresjonista, autor też dramatów poetyckich (wspólnie z Ch. Isherwoodem), jego liryka jest mocno zintelektualizowana (pol. wybory Poezje, 44 wiersze), eseistyka (Ręka farbiarza...).


1917
urodził się Heinrich Böll, pisarz niemiecki, związany z tzw. Grupą 47. W swojej twórczości zajmował się problematyką wojny i jej niszczącego wpływu na społeczeństwo, a także losami mieszkańców Niemiec po II wojnie światowej. Dokonywał rozrachunku z militarną przeszłością, częściowo także na podstawie własnych doświadczeń, jako że w latach 1938-1944 sam służył w armii niemieckiej. Akcentował te sprawy m.in. w powieściach Gdzie byłeś Adamie?, Nie strzeżone progi, Bilard o wpół do dziesiątej, Zwierzenia klowna, Utracona cześć Katarzyny Blum. Był też autorem licznych opowiadań. Przewodniczył międzynarodowemu Pen Clubowi, w 1972 roku został laureatem literackiej Nagrody Nobla.