18 lutego

1896
urodził się André Breton francuski poeta i eseista. Głosiciel nadrealizmu. Autor wielu manifestów surrealistycznych, organizator wystaw słynnych surrealistów (S. Dalego, M. Ernsta), wydawca niejednego pisma. Z zawodu był psychiatrą, inspirował się Freudem. Najbardziej znana jest jego powieść oniryczna Nadja.


1966
zmarł Stanisław Cat-Mackiewicz, dziennikarz i działacz polityczny. Związany głównie z wileńskim środowiskiem naukowym i dziennikarskim. Więziony w Berezie, po wojnie premier rządu londyńskiego. W PRL-u szykanowany za współpracę z paryską "Kulturą". Pozostawił liczne zbiory esejów i tekstów publicystycznych, m.in. Historia Polski. Od 11 listopada 1918 do 17 września 1939 roku, Zielone oczy, Herezje i prawdy.