18 sierpnia

1850
zmarł Honoré de Balzac powieściopisarz francuski. Urodził się w roku 1799 w Tours. Dzielił swe powieści i opowiadania na: „studia obyczajów”, „studia filozoficzne” i „studia analityczne”. Całość dzieła, zatytułowana Komedia ludzka, miała obejmować 137 pozycji (85 utworów ukończonych, reszta w formie notatek i fragmentów). Komedia ludzka jest pełnym, realistycznym obrazem społeczeństwa francuskiego od czasów rewolucji francuskiej po rządy Ludwika Filipa I.


1937
urodził się Edward Stachura, polski poeta, pisarz, pieśniarz i outsider zaliczany do grona poetów przeklętych. W swej twórczości dał przejmujący wyraz poczuciu egzystencjalnego lęku i odrazy do życia w warunkach współczesnej cywilizacji; jego bohaterowie — wrażliwi, wyobcowani samotnicy — przeżywają swój los jako „bezustanną ucieczkę przed śmiercią”, przyjmując postawę daremnego i bezsilnego buntu; liryki, poematy, opowiadania (Falując na wietrze 1966), powieści (Cała jaskrawość 1969, Siekierezada 1971, Się 1977), opowieść poetycka Wszystko jest poezja (1975). Zmarł w roku 1979.