22 lutego

1932
urodziła się Anka Kowalska pisarka, współzałożycielka KOR, autorka powieści Pestka, zbiorów poezji Psalm z doliny, Spojrzenie.


1939
zmarł Antonio Machado y Ruiz, poeta hiszpański, członek Hiszpańskiej Akademii Królewskiej. Przedstawiciel pokolenia 1898. Pisał lirykę melancholijną, dążył do prostoty (wybór pol. Serce i kamień); także dramaty poetyckie wspólnie z bratem - Manuelem.


1942
zmarł Stefan Zweig, pisarz austriacki. W czasie I wojny światowej żył i tworzył w Szwajcarii. Powstał wtedy antywojenny dramat Jeremiasz. W 1938 roku wyemigrował do Anglii, a potem do Stanów Zjednoczonych. Zasłynął jako wnikliwy znawca ludzkiej psychiki, co szczególnie widać w cyklu opowiadań 24 godziny z życia kobiety. Swoje umiejętności w podejmowaniu tej problematyki ukazał też w biografiach, m.in. Marii Antoniny. Tłumaczył dzieła literatury francuskiej i rosyjskiej, F. Dostojewskiego i L. Tołstoja.


1983
zmarł Mieczysław Jastrun, polski poeta, eseista, prozaik. Jego obszerny dorobek poetycki jest bardzo zróżnicowany pod względem tematyki i stylistyki. We wczesnej twórczości nawiązywał do romantyzmu, symbolizmu i katastrofizmu (m.in. tomy Spotkanie w czasie, Strumień i milczenie). Podczas okupacji i tuż po niej przeważają wątki patriotyczne i refleksja o okrucieństwie wojny (Godzina strzeżona, Sezon w Alpach), w następnych latach tematyka egzystencjalna - poczucie osamotnienia jednostki i walka o tożsamość, a także krytyka historii i cywilizacji (Genezy, W biały dzień, Scena obrotowa). Poza tym M. Jastrun ma w swoim dorobku książki biograficzne o Mickiewiczu i Kochanowskim, szkice o poezji (Między słowem a milczeniem), eseje o kulturze europejskiej (Mit śródziemnomorski), także przekłady oraz powieść autobiograficzną Piękna choroba.