Komputery dla bibliotek 2015

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

O dofinansowanie w ramach programu mogły się ubiegać biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury.

Termin składania wniosków upłynął 30 września 2015 roku.

Lista wniosków odrzuconych (pdf)


Katalog najczęściej popełnianych błędów

Najczęściej zadawane pytania

Regulamin oraz formularz wniosku dostępny są w zakładce KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015.

Wyniki naboru:

Wyniki Kraszewski 2015 - beneficjenci, którym przyznano dotację

Wyniki Kraszewski 2015 - wnioskodawcy, którzy nie dostali dotacji

Lista wniosków nie poddanych ocenie wraz z informacją o dokładnej przyczynie odrzucenia zostanie opublikowana do 6 listopada na stronie Instytutu Książki.

Pozostałe wnioski zawierające błędy formalne i niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie były oceniane.

Lista wniosków odrzuconych będzie opublikowana do 6 listopada 2015 r.

Do 12 listopada 2015 r. beneficjenci otrzymają na adres e-mailowy, podany we wniosku, wypełnioną umowę o dofinansowanie.


Kontakt:

Informacje dotyczące programu udzielane są wyłącznie drogą mailową.

e-mail: kraszewski2015[at]instytutksiazki.pl


Pliki do pobrania:

Najczęsciej popełniane błędy we wnioskach
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – regulamin
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – formularz wniosku
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – wzór umowy
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – formularz raportu
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015 – najczęściej zadawane pytania