Akcent 3/2016

#

Język - perswazja i rytuał. Jerzy Bralczyk w rozmowie z Łukaszem Janickim • J. Kutnik i E. Frelik o kulturalnych stolicach świata • Piotr Piętak - prawdziwa historia pewnego buntu • S. Sterna-Wachowiak o poezji Wacława Oszajcy • D. Kurczewicz, T. Dalasiński, P. Grauman, S. Jurkowski, M. Sas, W Michalski - wiersze • A. Kochańczyk o dziennikach pisarzy • J. Cymerman o odnalezionych listach S. Czechowicza


Spis treści:

Waldemar Michalski: Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem
Piotr Piętak: Donos, czyli opowieść o pisaniu
Stefan Jurkowski: wiersze
Jerzy Kutnik i Edyta Frelik: W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne nowożytnego świata. Część pierwsza: europejska perspektywa
historyczna

Danuta Kurczewicz: wiersze
Katarzyna Buczkowska: miniatury
Sergiusz Sterna-Wachowiak: Między śmiercią małej Ali a tańcem Zorby. O poezji Wacława Oszajcy
Andrzej Coryell: aforyzmy
Andrzej Goworski: Żołnierz
Piotr Kobielski-Grauman: wiersze
Alina Kochańczyk: Piszę, więc jestem. Esej o dziennikach
Marcin Sas: wiersze
Grzegorz Filip: Szukasz zamurowanych przejść...
Tomasz Dalasiński: wiersze
Jan Władysław Woś: Prymas Polski Józef kardynał Glemp

PRZEKROJE

Nie tylko analitycznie

Iwona Hofman: Arcybiskup Józef Życiński, Kościół, Lublin [Alfred Marek Wierzbicki „Szeroko otwierał drzwi Kościoła”]; Ewa Dunaj: Pewne schronienie dla godności [Paweł Mackiewicz: „Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego”]; Andrea F. De Carlo: O Herlingu we Włoszech [„Dall’‘Europa illegale’ all’‘Europa unita’. Gustaw Herling Grudziński: l’uomo, lo scrittore, l’opera” (Od „bezlegalnej Europy” po Europę zjednoczoną. Gustaw Herling-Grudziński: człowiek, pisarz, dzieło)]; Małgorzata Szlachetka: Fresk narysowany czarno-białymi kadrami [Leszek Dulik, Konrad Zieliński: „Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939”]; Grzegorz Józefczuk: Nie tylko foto­pamiętnik teatralny [„Leszek Mądzik – teatr”]; Krystyna Rybicka: Tadeusza Mysłowskiego „15 pairs of hands, for Bruno Schulz” [Tadeusz Mysłowski „15 pairs of hands, for Bruno Schulz”]

Prozaicy, prozaicy...

Wiesława Turżańska: O destrukcji świata, nostalgii i pragnieniu zakorzenienia [Andrzej Muszyński „Podkrzywdzie”]; Przemysław Kaliszuk: W poszukiwaniu autentyczności [Grzegorz Filip „Miłość pod koniec świata”]; Edyta Antoniak-Kiedos: Kamyczki, kamienie, gabion... [Magdalena Jankowska „Gabion”]; Edyta Ignatiuk: Oto jest życie [Paweł Piotr Reszka „Diabeł i tabliczka czekolady”]

PLASTYKA

Eliza Leszczyńska-Pieniak: Malarz snów

ROZMOWY

Bez stwierdzeń niepodważalnych. Z profesorem Jerzym Bralczykiem o języku, językoznawstwie i polityce rozmawia Łukasz Janicki

DWUGŁOSY

Bogdan Rogatko i Zbigniew Chojnowski o antologii nowej liryki serbskiej Serce i krew

ARCHIWUM

Filozof w teatrze. „Liściki recenzyjne” Tadeusza Kotarbińskiego

ODKRYTE PO LATACH

Jarosław Cymerman: „Indywidualność na miarę niepoślednią”. Nieznane listy Stanisława Czechowicza

TEATR

Magdalena Jankowska: Ścieranie makijażu

CZYTANIE PETERSBURGA

Ewa Dunaj: Prognoza pogody

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Spotkania

NOTY

„Mnie zawsze interesowało światło, słowo i ludzie...” Odszedł Franciszek Piątkowski – redaktor, reportażysta, wykładowca uniwersytecki (21.09.1946–9.03.2016)

Noty o autorach

Contents and Summaries

Powrót