Akcent 1/2017

#

Wiersze A. Frajlich, E. Ostrowskiej, M. Południak, H. Kozaka i in. • Wobec śmierci i cierpienia - narracje T. Chabrowskiego,

J. Kobego, Ł. Suskiewicza • Szkice o Madeju, Miriamie i Grabińskim • Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI wieku (Oszajca, Guzowski, Szymik) • Listy Hertza do Andrzejewskiego • Teorie spiskowe w ujęciu U. M. Benki • Janusz Józefowicz -wirtuoz tańca z Lublina • Andrzej Strumiłło - artysta szczęśliwy


SPIS TREŚCI:

Anna Frajlich: wiersze
Janusz Koby: opowiadania
Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja
Eda Ostrowska: Facecje
Łukasz Suskiewicz: Kręgi
Małgorzata Południak: wiersze
Urszula M. Benka: Dyskretny urok spisku
Rafał Rutkowski: wiersze
Tadeusz Chabrowski: Błażej. Epilog
Henryk Kozak: wiersze
Piotr Łopuszański: Życie dla ideału. Zenon Przesmycki (Miriam)
Jan Władysław Woś: Fartowny interes
Piotr Machul: wiersze
Bogusław Bakuła: Stefan Grabiński – pisarz polski, ukraiński czy środkowoeuropejski

DOCIEKANIA
Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku. Część II

Łukasz Janicki: Wstęp
Wacław Oszajca SJ: W służbie Kościołowi
Ks. Krzysztof Guzowski: Gdzie szukać prawdy?
Ks. Jerzy Szymik: Wizerunek i bogobojność

PRZEKROJE
Nie tylko analitycznie...

Elżbieta Tabakowska: Obiektyw ze zmienną ogniskową [Aneta Wysocka „Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego”]; Wojciech Kaliszewski: Stanisław August i ludzie jego epoki [„Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie”]; Jan Lewandowski: Powinowactwa estońsko-polskie [Jaan Kaplinski „Ojcu”]; Ewa Dunaj: Ważna rozmowa o poezji [Zbigniew Chojnowski „Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981-2015”]; Bogdan Rogatko: Miłosny dialog w listach Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza [Wisława Szymborska, Kornel Filipowicz „Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy”]

Prozaicy, prozaicy...
Edyta Ignatiuk: Duchowa chrypka, duchowe otłuszczenie [Jacek Dehnel „Krivoklat”]; Małgorzata Szlachetka: Dwie Warszawy i gwałtowne cięcie noża [Szczepan Twardoch „Król”]; Marcin Klimowicz: Świadomość melancholijna [Miłosz Waligórski „Kto to widział”]; Tomasz Kłusek: Tęsknota do najprostszych wartości [Stanisław Weremczuk „Ciemność”]; Ewa Dunaj: Ból i zachwyt [Jadwiga Mizińska „Wróż”]; Wiesława Turżańska: „Jeden za wszystkich, wszyscy za alkohol” [Daniel Radecki „Wszyscy jesteśmy hipsterami”]

PLASTYKA
W życiu trzeba pracować. Rozmowa z Andrzejem Strumiłłą

Anna Hałata: Akumulacje. Kolekcja grafiki Tadeusza Mysłowskiego

TEATR
Aleksandra Pucułek: „Lublin to ważne miejsce...” O drodze artystycznej Janusza Józefowicza

SOCJOLOGIA
Grzegorz J. Kaczyński: U źródeł nowej socjologii, czyli Luigi Sturzo na tle epoki

ARCHIWUM
„Zawieszeni na końcu jakiejś gałązki...” Listy Zygmunta Hertza do Jerzego Andrzejewskiego

CZYTANIE PETERSBURGA
Ewa Dunaj: Zwycięstwo

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Niebo i piekło

NAMIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: Nie opuszczaj mnie...

NOTY
Jarosław Sawic: Ob. Wieś z Lublina – rzecz o Wiesławie M. Pawłowskim 
Tadeusz Chabrowski (1934-2016)

Noty o autorach

Contents and Summaries 

 

Powrót