Akcent 3/2017

#

Spis treści:

Anna Piliszewska: wiersze

Bohdan Zadura: Nagroda imienia Bethlena

Tomasz Kłusek: Literatura doświadczenia.
O powieściach Bohdana Zadury

Elżbieta Cichla-Czarniawska: wiersze

Utz Rachowski: opowiadania

Jarosław Mikołajewski: Listy do przyjaciółki

Pamięci Julii Hartwig (1921-2017)

Janusz Malinowski: Hrabal, węgorz i złoty tygrys

Grzegorz Wróblewski: wiersze

Bogdan Kolomijczuk: Pojedynek

Jerzy Święch: Polityka profesjonalizmu, czyli nowa humanistyka

Rafał Mieczysłavsky: wiersze

Dorota Nowakówna: Happy End

Jan Klimecki: Poiesis

DOCIEKANIA:

Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku

Łukasz Janicki: Wstęp

Ks. Andrzej Draguła: Nieobecność księdza jako grzech zaniedbania

Ks. Andrzej Wierciński: Między miłością a nie-miłością

Ks. Jerzy Sikora: Jeszcze nie wysyłajcie nas na Księżyc

PRZEKROJE

Z Lublina – miasta kultury

Edyta Antoniak-Kiedos: Wschodnia centrala poezji [„Lublin – miasto poetów. Antologia”]; Grzegorz Józefczuk: Krytyk rozumiejący zatrzymuje w kadrze [Lechosław Lameński „Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich”]; Grzegorz Kondrasiuk: Ćwiczenia z pamięci teatralnego miasta Lublina [Magdalena Jankowska „Tak, widziałam to. Tak to widziałam”]; Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego [„Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii”]; Stanisław Rogala: Zapisane w kalendarzu Waldemara Michalskiego [Waldemar Michalski „Zapisane w kalendarzu. Szkice, komentarze, wspomnienia”]

Nie tylko analitycznie...

Wiesława Turżańska: Kraj diabelskich paradoksów w wersji pop [Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski „Naukowcy spod czerwonej gwiazdy”, „Grażdanin N.N. Życie codzienne w ZSRR”]; Dariusz Pachocki: Kolberg na drodze 816 [Michał Książek „Droga 816”]; Ewa Dunaj: Nieoczekiwanie dobry czas dla poetów i poezji (skoro powstają takie książki) [Joanna Grądziel-Wójcik, Piotr Łuszczykiewicz „Bogusława Latawiec. Portret podwojony”]; Wiesława Turżańska: Polskość nie przeszkadza mi być jednocześnie Europejczykiem [Jan Władysław Woś „Na drogach Europy”]; Andrzej Niewiadomski: Nowe życie Nowej Sztuki [Aleksander Wójtowicz „Nowa Sztuka. Początki (i końce)”]

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Z bielą mu do twarzy. Magiczny świat sztuki Jana Gryki

Bożena Noworyta-Kuklińska: „Portret dziewczynki w girlandzie kwiatów” z Muzeum Lubelskiego

TEATR

Magdalena Jankowska: Co się stało z naszą rewolucją?

WSPOMNIENIA

Aleksandra Jasińska-Kania: Niecodzienna codzienność – pamięć o Lublinie

W ZWIERCIADLE GATUNKU

Aneta Wysocka: Jak język poezji przekracza granice antropocentryzmu

SOCJOLOGIA

Adam A. Szafrański: Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej

ODKRYTE PO LATACH

Jarosław Cymerman: Józefa Czechowicza „eksperyment w dziennikarstwie”

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Cztery ściany

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Ach, ci nieznośni poeci ze swoimi zdezelowanymi laptopami

NOTY

Magdalena Jankowska: Potęgowanie obrazów

Janina Januszewska-Skreiberg: Polski wieczór poetycki w Oslo

Konrad Sutarski: Polsko-Węgierski Salon w Katowicach

Noty o autorach

Contents and Summaries

Powrót