Literatura na Świecie 5-6/2016

#

Henry James


Spis treści:

Henry James, Obrót śruby, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska
Edward J. Parkinson, Henry James o „Obrocie śruby”, przeł. Szymon Żuchowski
Shoshana Felman, Obroty ramy jednej historii – teoria opowiadania, przeł. Kuba Mikurda
Henry James, Wzór na dywanie, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska
Henry James, Jakaś historia, przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska
Henry James, Życie prywatne, przeł. Jolanta Kozak
Henry James, O sztuce powieści, przeł. Mateusz Adamczyk, Joanna Jeziorska-Haładyj, Karol Płatek
Joanna Jeziorska-Haładyj, James o sztuce powieści
Henry James, Przedmowa do Portretu damy (w edycji nowojorskiej), przeł. Marcin Szuster
Mikołaj Wiśniewski, Wiedzieć, co się czyta

Marek Bieńczyk, Ewa (nie) przyszła
Jerzy Jarniewicz, Niewierny

noty o autorach
Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits

Karolina Rychter, Duchowe narodziny Lwa Tołstoja
Marcin Sendecki, Pewna ciekawość

Errata do antologii O nich tutaj i przeprosiny

Powrót