Literatura na Świecie 7-8/2016

#

Spis treści:

Johann Wolfgang Goethe, Faust (tragedii część druga), przeł. Jacek St. Buras
Jacek St. Buras, od tłumacza  
Harold Bloom, Fausta część druga. Poemat kontrkanoniczny, przeł. Adam Lipszyc  

Gerard Gavarry, Hopla!, raz dwa trzy, przeł. Wiktor Dłuski   
Gerard Gavarry, Budowanie powieści (albo Jak według Księgi Judyty wymyśliłem przedmiejską historię i za pomocą palmy kokosowej, frachtowca oraz centaura napisałem trzy razy „Hopla!”), przeł. Wiktor Dłuski   
Gerard Gavarry, Eros rozjątrzony, przeł. Wiktor Dłuski   
Jestem skazany na innowacyjność z Gerardem Gavarrym rozmawia Wiktor Dłuski   
Warren Motte, Przeskoki Gerarda Gavarry’ego, przeł. Krystyna Dąbrowska

Lakis Proguidis, Ecoizm, przeł. Marek Bieńczyk 
Guido Ferraro, Zaskakująca aktualność, przeł. Katarzyna Skórska   
Anna Maria Lorusso, W stronę logiki kultury, przeł. Alina Kreisberg   
Gianfranco Marrone, Charlie Brown, człowieczek masowy, przeł. Katarzyna Skórska   
Patrizia Violi, Podmiot jest w przysłówkach. Rola podmiotu w semiotyce Eco,
przeł. Marcin Rychter   
Peter Bondanella, Eco i tradycja powieści detektywistycznej, przeł. Anna Warso
Jurij Łotman, Wyjście z labiryntu, przeł. Bogusław Żyłko   
Bogusław Żyłko, od tłumacza  
Goffredo Parise, W szkolnej ławie z Eco i Calvinem, przeł. Anna Wasilewska
Marcel Benabou, Umberto Eco i OuLiPo, przeł. Anna Wasilewska

Jerzy Jarniewicz, Sposoby przezierania   
Małgorzata Szumna, Cierpka mądrość  

noty o autorach   

Jakub Kornhauser, Głaskanie anioła  
Marcin Wicha, Szajka  

Errata do antologii O nich tutaj i przeprosiny   

Powrót