Literatura na Świecie 5-6/2017

#

SPIS TREŚCI:

Djuna Barnes, Ostępy nocy, przeł. Marcin Szuster   

Andrew Goldstone, Kosmopolityzm jako styl, przeł. Marcin Rychter   

Djuna Barnes, Opowiadania, przeł. Agata Pyzik, Marcin Szuster   

Phillip Herring, Z życia Djuny Barnes, przeł. Hanna Jankowska   

Djuna Barnes, Jak zejść na psy, przeł. Marcin Szuster   

Brigid Brophy, Małpa Hackenfellera, przeł. Agnieszka Sobkowska  

Brigid Brophy, Ostatni szlif, przeł. Jerzy Jarniewicz   

Grzegorz Jankowicz, Firbankiada  

Brigid Brophy, Kluczowość Wilde’a, przeł. Grzegorz Jankowicz   

Mikołaj Wiśniewski, Każdy dudek ma swój czubek   

Mary Butts, Opowiadania, przeł. Tadeusz Pióro   

John Ashbery, O Mary Butts pierwszy raz, przeł. Andrzej Sosnowski 

Mary Butts, Opowiadania, przeł. Szymon Żuchowski   

Tadeusz Pióro, Przepisywanie Joyce’a   

Piotr Paziński, Słonecznik, gwiazda i morze   

noty o autorach   

Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits   

Tomasz Swoboda, Potocki i relatywizm   

Kamil Piwowarski, Na marginesach Żywotów urojonych Marcela Schwoba  

Powrót