Odra 2/2017

#

luty 2017


SPIS TREŚCI:

CZAS BREXITU I TRUMPOKALIPSY. Z Johnem Grayem rozmawia Beata Polanowska-Sygulska

Marek Orzechowski: W OKOWACH POPULIZMU

Maciej Dymkowski: LIBERAŁ W CZASACH NARODOWEGO WZMOŻENIA

CHULIGAŃSTWO POSTAKCESYJNE. Z Andrzejem Antoszewskim rozmawia Stanisław Lejda

Mariusz Urbanek: FESTIWAL FESTIWALI. A PRZECIEŻ NIE O TO CHODZIŁO

Ewa Sidorenko: PRZYCHYLAJĄC NAM NIEBA. OPOWIADANIE WROCŁAWIA

NA WSCHODZIE BEZ ZMIAN? Z Adamem Balcerem rozmawia Beata Bigda

Edward Balcerzan: WIERSZE

Magdalena Talik: 2016 DOKĄD?

Stanisław Stabryła: INTELEKTUALISTA Z CZASÓW NERONA

Alba Donati: CZEMU W ZANADTO JEDNEJ OSOBIE?

Kazimierz Serwin: VIA PIRANDELLO

Jacek Łukasiewicz: POWSZEDNIE, NIEPOWSZEDNIE

Bogdan Trojak: WIERSZE

Paweł Okołowski: PREDESTYNACJA A WOLNA WOLA

Stanisław Lem: HAUPTSTURMFÜHRER KOESTNITZ

Mieczysław Orski: PISARZE WYKLĘCI

PEJZAŻE TWARZY. Z Tadeuszem Rolkem rozmawiają Agnieszka Sabor i Piotr Kosiewski

Charles S. Kraszewski: WIERSZE

Paweł Marcinkiewicz: AWANGARDA I WZNIOSŁOŚĆ

Magda Dunikowska: KULTURA FRANCUSKA W SEZONIE ZAMACHÓW

Emil Adam Wnuk: WIERSZE

Jacek Sieradzki: SFERA GESTU

Monika Pasiecznik: MOZART WART ŚMIECHU

Marcin Adamczak: W DELCIE PATERSON

Mirosław Ratajczak: RAZ JESZCZE O RYSUNKU

Hubert Klimko-Dobrzaniecki: 2016/2017

Mariusz Urbanek: POMÓŻMY DONALDOWI TRUMPOWI UCZYNIĆ

AMERYKĘ ZNÓW WIELKĄ

Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI


NAD KSIĄŻKAMI

Karol Maliszewski: SZUKAJĄC WYJŚCIA

Marek Zybura: NIE OPRZYTOMNIELI…

Cezary Rosiński: WIRTUALNE KŁAMSTWO

Łukasz Kaczyński: ZNIKAJĄCA WYSPA

Mirosław Ratajczak: REDAKTOR I FILOZOF

W OFICYNIE

POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO

SYGNAŁY: SCORSESE OD KUCHNI, EDMUND DE WAAL, OSADNICY DOLNEGO ŚLĄSKA, SKARBEK

WERNISAŻE

INFORMACJE, KOMENTARZE

8 Arkusz: ZALEGŁOŚCI I NOWOŚCI

Powrót