Odra 11/2017

#

  2GROZI NAM POWTÓRKA Z POLSKI GIERKA Ze Stanisławem Gomułką rozmawia Stanisław Lejda

 11Marek Orzechowski: PIERWSZE I OSTATNIE POWAŻNE OSTRZEŻENIE

 15Marek Orzechowski: SŁOŃCE DZIĘKI NAM, DESZCZ PRZEZ BRUKSELĘ

 18Mariusz Urbanek: POLSKA CORAZ BARDZIEJ W UCHU PREZESA

 24Margaret Atwood: WIERSZ

 25Hanna Schudy: WYŚNIONA EKOPOLSKA

 32Iza Klementowska: UCHODŹCY

 39Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: WIERSZE

 41Agnieszka Zygmont: TŁO NASZYCH DZIAŁAŃ

 44Joanna Crettenand: UPOKORZONY LANCELOT I MY

 47Witold Turant: RYSOWAŁEM, PODPATRUJĄC OJCA…

 52Marzena Dupuis: MARIE ÉTIENNE I JEJ PIEŚNI PRZEMOCY

 53Marie Étienne: WIERSZE

 57Magda Dunikowska: JOHANNES VERMEER

 62Antonio Tabucchi: TŁUMACZENIE

 63Jacek Łukasiewicz: CZAS NA GOMBROWICZA

 65Karl Dedecius – Tadeusz Różewicz: LISTY PÓŹNE I OSTATNIE

 75Eryk Ostrowski: WIERSZE

 77Tomasz Białkowski: WĘDRÓWKA

 84Marek Jagliński: WIERSZE

 86Jacek Sieradzki: DÓŁ

 88Marcin Adamczak: FESTIWAL MŁODEGO KINA

 95Wiesław Saniewski: NIELOTY

 98Piotr Czerkawski: MIĘDZY WSPÓLNOTĄ A JEDNOSTKĄ

100Magdalena Talik: ZACHWYTY I DYSKUSJE

103Monika Pasiecznik: SPÓŁDZIELNIA MUZYCZNA

105Jan Wiktor Sienkiewicz: SUM ERGO SUM W „ZNAKACH CZASU”

109Marta Mizuro: KURTKA MAĆKA CHEŁMICKIEGO, DEKOLT IZABELI ŁĘCKIEJ

111Magdalena Talik: KOSMICZNE PERYPETIE

112Hubert Klimko-Dobrzaniecki: BLISKIE SPOTKANIA PIERWSZEGO STOPNIA

113Maciej Iłowiecki: WRÓŻENIE Z FUSÓW BEZ FUSÓW

117Mariusz Urbanek: JAK POWITAĆ, UGOŚCIĆ I POŻEGNAĆ PREZESA. PORADNIK

119Mirosław Ratajczak: STYLING

121Urszula Kozioł: Z POCZEKALNI

    NAD KSIĄŻKAMI

123Paweł Mackiewicz: HETMAŃSKA PUTZLAGA

124Eugeniusz Sobol: POETA NA WOJNIE

126Mieczysław Orski: PRZEKRACZANIE GRANIC

127Marta Mizuro: BARDZO SYMPATYCZNY ENDEK

129Iza Jóźwik: WIĘCEJ NIŻ MIÓD

131Urszula Małgorzata Benka: O GEŚCIE

138POCZTÓWKI LITERACKIE KAROLA MALISZEWSKIEGO

139SYGNAŁY: SZCZELINY WOLNOŚCI W POZNANIU, HERMANSDORFER, BIAŁOSZEWSKI W TEATRZE, ELEWATOR

1518 Arkusz: KONTYNUACJE

Powrót