Teatr Lalek 3-4/2017

#

Teatr Lalek nr 3-4 (129-130) 2017

Spis treści

 

Eseje Essays

Jego Tańcząca Moc. Maski Dogonów | His Dancing Power. Dogon Masks – Włodzimierz Szturc

 

Plastyka teatralna Stage Design

Obrazy z uczuć... | Images Made of Feelings... – Elżbieta Wernio

Paradoksy przestrzeni i czasu | Paradoxes of Space and Time – Joanna Braun

Teatr obrazu | Theatre of Image Leszek Mądzik

Szycie kolorem | Sewing with Colour – Joanna Hrk

Wyjście z obrazu | Leaving the Painting Marika Wojciechowska

 

Recenzje Reviews

Kruchość lalki | The Brittleness of a Puppet – Halina Waszkiel

Romeo i Królowa Mab | Romeo and Queen Mab Tadeusz Kornaś

 

Rozmowy Talks

Jestem komediantem! | I Am a Comédien!
Z Pawłem Aignerem rozmawia Karol Suszczyński
| Karol Suszczyński talks to Paweł Aigner

 

Do dyskusji For Discussion

Postlalkowe lalkarstwo | The Post-puppet Puppetry – Marek Waszkiel

 

Ze świata From the World

Teatr opowieści, śmiechu i śmierci | Theatre of a Story, Laughter and Death Agata Drwięga

 

Festiwale Festivals

Patyczki i tobołki | Sticks and Bundles – Monika Żmijewska

W ramach dialogu | Within a Dialogue – Karolina Obszyńska

Lalka między sceną a ekranem | The Puppet between the Stage and the Screen – Łukasz Kaczyński

Zerkając za siebie | Glancing Backwards – Jan Karow

Różnorodność w formie i treści | Diversity of Form and Contents – Karolina Dąbrowska

Król Maciuś i inni | King Matt and Others – Joanna Rogacka

 

Powrót