Teatr Lalek 1/2016

#

Spis treści

 

Henryk Jurkowski – Ku pamięci | Henryk Jurkowski – In Memoriam

Jurkowski – post mortemMarek Waszkiel

Wspomnienia | Memories

Penny Francis

Géza Balogh

 Nancy Lohman Staub

 Greta Bruggeman

 Dadi D. Pudumjee

 Nina Malíková

 Nobuko Tamaki

 Fumiko Matsuzawa

 Tamiko Onagi

 Lucyna Kozień

 

Eseje | Essays

Trening jawajskiego dalanga | The Training of a Javan DalangMarianna Lis

Papierowe szopki w czasie złym (1944–1945) | Paper Crèches in an Evil Time (1944–1945) Zbigniew Mich

 

Recenzje | Reviews

Rozległe pola wyobraźni | The Wide Fields of Imagination –  Janusz R. Kowalczyk

Pamiętajcie parasol | Remember the UmbrellaTadeusz Sobolewski

Calineczka dla dorosłych | Thumbelina for AdultsHalina Waszkiel

                                                                                                                                           

Rozmowy | Talks

Misterium przenikania | The Mystery of Permeation

Z Bogusławem Kiercem rozmawia Magdalena Legendź | Bogusław Kierc talks to Magdalena Legendź

 

Ze świata |From The World

Russian case 2015  – Marek Waszkiel

 

Nowe technologie | New Technologies

Lalki i druk 3D | Puppets and three-dimensional printing Jakub Kłeczek

Powrót