Teatr Lalek 3-4/2016

#

Spis treści

 

 

Adam Kilian – Ku pamięci | Adam Kilian – In Memoriam

Poseł lalkarz w niebo... | The Puppeteer Went to Heaven... – Henryk Izydor Rogacki

Cudowny świat Adama Kiliana | The Wonderful World of Adam Kilian – Barbara Osterloff

 

Eseje | Essays

(Pop)kulturowe oblicze lalki | The (Pop)Cultural Aspects of a Puppet – Magdalena H. Rusek-Karska

 

Festiwale | Festivals

Lalki i ludzie | Puppets and People – Karolina Obszyńska

Żywot człowieka | The Life of Man – Szymon Spichalski

Syberia w laboratorium Vogla | Siberia in Vogel’s Laboratory – Monika Żmijewska

Festiwal w festiwalu | Festival within a Festival – Ewa Kwiecińska-Kotwasińska

Dwadzieścia razy – Bábkarská Bystrica | Bábkarská Bystrica x 20 – Ewa Tomaszewska

 

Kongres UNIMA | UNIMA Congress

XXII Kongres UNIMA | XXII Congress of UNIMA – Jacek Malinowski

 

Teatr lalek w XXI wieku | Puppet Theatre in the XXI Century

Teatr lalek oczyma młodych naukowców | The Puppet Theatre in the Eyes of Young Researchers – Marzenna Wiśniewska, Karol Suszczyński

Lalkarz | The Puppeteer – Marek Waszkiel

 

Wydawnictwa | Publications

Tam i z powrotem – Ida Hledíková

Recenzja ocala | A Review Comes to the Rescue – Janusz Legoń

 

Wystawy | Exhibitions

Teatr Chin i Japonii | The Theatre of China and Japan – Marianna Lis

 

Rozmowy | Talks

Teatr lalek to nie futbol | The Puppet Theatre is Not Football – Z Nevillem Tranterem rozmawia Agata Drwięga | Agata Drwięga talks to Neville Tranter

 

Nowe media | New media

Spektakle na wirtualnych placach zabaw | Spectacles on Virtual Playgrounds – Jakub Kłeczek

 

Szopki, betlémy, Krippels

Szopki nad Prosną | Szopki in the Prosna Valley – Zbigniew Mich

 

Z autorskiej szuflady | From the Author’s Drawer

O lalce i jej aktorze | About a Puppet and Its Actor – Wiesław Hejno

 

Okładka | Cover : Maska aktora teatru nō – ko-omote | Mask of noh theatre actor – ko-omote, ze zbiorów | from the collection Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków. Fot. Ś. Lenartowicz

Powrót