Dialog 6/2017

#

SPIS TREŚCI:

Żeby nie
DRABINA KRZYWDY, ZAZDROŚCI I ZAPOMNI UNIA Justyna Kowalska-Leder
WYSPA CHUDYCH Karolina Maciejaszek
CZEMU SOBIE TO ROBIĘ? Rozmowa z Karoliną Maciejaszek

Wynurzenia
PONIŻEJ PASA Pedro Pereira

Stwarzanie świata
PERFORMANS Diana Taylor. Przełożyli Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera
PERFORMANS: ARCHIWUM KONFLIKTU I ARCHIWUM UTOPII Joanna Krakowska, Piotr Morawski
PRZEDE WSZYSTKIM CZŁOWIEK Magda Lipska
ESTETYKA WYSŁOWIENIA Beata Popczyk-Szczęsna

Nawozy sztuczne
HEL Tadeusz Nyczek

Zżęte
DOŻYNKI Jarosław Jakubowski
ODWRÓCIŁBYM BERNHARDA. Rozmowa z Jarosławem Jakubowskim
CHŁOP W KAJDANACH ALBO POCO NAM LUDOWOŚĆ DZISIAJ  Waldemar Kuligowski

Po bandzie
GWARANTOWANA JEDNOŚĆ NARODU Marek Beylin

Szahidka
BÓG CZEKA NA PERONIE (Elohim mechake batachana) Maya Arad Yasur. Przełożyła Agnieszka Olek

Blogosfera teatru

BŁOGI Maciej Tomaszewski

Varia
KONTEKSTY: ARTYSTA I MURY EMPATII Olga Byrska
NOWE SZTUKI:
JOEL POMMERAT CA IRA (1) FIN DE LOUIS   
MILOS NIKOLIĆ OSAMNAEST MAĆAKA I LIMAR HERMANBRUN  
POMNA ŻERIEBCOWA DNIEWNIK ŻERIEBCOWOJ POLINY   

KORESPONDENCJA  
Barbara Fatyga

Z AFISZA   

Contents

Powrót