Program Translatorski ©POLAND

Ofertę do Programu Translatorskiego ©POLAND należy złożyć poprzez formularz internetowy dostępny aktywny w trakcie trwania naboru.

Aby poprawnie wypełnić formularz i załączyć do niego wymagane dokumenty, należy przygotować:

  • informacje na temat książki, która ma zostać opublikowana: autor, tytuł, wydawca oryginału, rok wydania oryginału, w przypadku wyborów i antologii potrzebny jest również spis tekstów, które mają się znaleźć w książce;
  • informacje na temat tłumacza: dane kontaktowe i bibliografia przekładów;
  • informacje na temat kosztów zakupu praw (bezzwrotnej zaliczki zawartej w umowie z właścicielem praw);
  • informacje na temat kosztów tłumaczenia: liczba stron znormalizowanych 1800 znaków ze spacjami w przypadku prozy oraz liczba wierszy w przypadku poezji, a także stawka za przekład jednej strony znormalizowanej lub jednego wiersza;
  • informacje na temat kosztów druku: liczba egzemplarzy i koszt wydrukowania jednego egzemplarza (wyłącznie w przypadku ilustrowanych książek dla dzieci i komiksów);
  • informacje na temat wnioskodawcy: profil wydawnictwa i/lub katalog wydawniczy;
  • plan promocji i dystrybucji książki;
  • skan podpisanej umowy z właścicielem praw;
  • skan podpisanej umowy z tłumaczem.

Uwaga!

Koszty zakupu praw i przekładu muszą jasno wynikać z załączonych umów.

Wróć