Programy

INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK

Od 2008 roku Instytut Książki realizuje szereg działań pod hasłem Biblioteka+, które mają na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Jednym z najważniejszych elementów Biblioteki+ jest Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” realizowany w latach 2011-2015 w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+. Środki finansowe w ramach tego priorytetu mogą być przeznaczone na zadania związane z budową, remontem, rozbudową lub przebudową bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych gminach miejskich.

Na realizację priorytetu rząd przeznaczył  150 mln zł.

Czytaj więcej

Wróć