Programy

EDUKACJA KULTURALNA BIBLIOTEKARZY

Poszerzenie kompetencji kulturowych bibliotekarzy to główny cel programu Instytutu Książki Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2014.

Planowane działania pozwolą pracownikom bibliotek publicznych na skuteczniejsze animowanie kultury i życia społecznego swoich miejscowości. Pomogą im różnymi metodami aktywizować społeczność lokalną, pokazywać nowe metody spędzania wolnego czasu (rozwijanie kompetencji kulturowych społeczności lokalnej przez książkę).

Czytaj więcej

Wróć