Programy

BIBLIOTEKA INSTYTUTU KSIĄŻKI

W bibliotece Instytutu Książki gromadzimy przede wszystkim przekłady polskiej literatury na inne języki.

Znaleźć tu można nie tylko publikacje, które ukazały się w ramach Programu Translatorskiego ©Poland, ale także kolekcje obcojęzycznych wydań naszych wielkich twórców: Ryszarda Kapuścińskiego (ok. 350 tytułów w 32 językach), Stanisława Lema (ok. 330 tytułów w 32 językach), Czesława Miłosza  (ok. 185 tytułów w 29 językach), Sławomira Mrożka (ok. 100 tytułów w 22 językach), Wisławy Szymborskiej (ok. 130 tytułów w 33 językach), Witolda Gombrowicza  (ok. 140 tytułów w 20 językach), a także spore zbiory tłumaczeń Tadeusza Konwickiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Brunona Schulza i Janusza Korczaka.

Resztę stanowi ok. 1500 książek, głównie z zakresu polskiej literatury współczesnej, literatury dla dzieci i młodzieży, a także krytyki i historii literatury.
    
Kontakt:
Katarzyna Humeniuk
(+48) 12 61 71 922
k.humeniuk[at]instytutksiazki.pl

Wróć