Kraków: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Conrad i (pop)teksty”

25.11.2017
#
 • grafika promująca wydarzenie

W Krakowie rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Conrad i (pop)teksty organizowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada.

Joseph Conrad to artysta, którego nie ma potrzeby przedstawiać. Już Guillaume Apollinaire zaliczał go w poczet trzech niepiszących po polsku pisarzy polskich szczególnie istotnych dla rozwoju zachodniej kultury. O ile jednak zgłębianie relacji łączącej autora „Nostromo” z kategorią polskości zawsze budzić będzie pewne kontrowersje, o tyle pytanie o aktualność i żywotność jego twórczości wydaje się nieść w sobie potencjał istotnej zmiany krytycznego spojrzenia.

W związku z powyższym zapraszamy do refleksji nad rozmaitymi sposobami i obszarami rezonowania twórczości Conrada. Echa jego dzieł odbijają się wszak nie tylko w murach uniwersyteckich katedr. Odniesienia do nich – często niebezpośrednie – można znaleźć w piosenkach, serialach telewizyjnych, fantastyce literackiej, szeroko rozumianych sztukach plastycznych, jak również w dziełach filmowych. Także sama sylwetka pisarza fascynuje współczesnych. Imię bądź wizerunek Conrada można spotkać na ulicach, murach budynków szkolnych, w internetowych memach i komiksach, a nawet pod postacią wymyślnych tatuaży czy nadruków na T-shirtach.

Chcielibyśmy stworzyć mapę intertekstualnych relacji łączących literacką spuściznę autora „Jądra ciemności” z artefaktami popkulturowymi oraz opisać sposoby prze-pisywania (re-writing) czy też iterowania poszczególnych motywów/wątków z życia i dzieł pisarza w pop-tekstach. Prześledzenie owych punktów wspólnych pozwoli nam nie tylko dookreślić miejsce Conrada w płynnym, ponowoczesnym kanonie, lecz również zdefiniować to, w jaki sposób pisarstwo oraz biografia autora wpływają na postrzeganie przez nas rzeczywistości – także tej pozaliterackiej.

Warto przy tym pamiętać, że twórczość pisarza nie tylko wpływała (i nadal wpływa) na kształtowanie się tekstów popkulturowych. Także sam świat narracji Conrada wzniesiony został na fundamencie, którego istotny składnik stanowiły teksty popularne – dość wymienić powieść przygodową, kryminał, artykuły prasowe czy powieści Verne’a albo Wellsa. Dlatego też, obok postawienia pytania o oddziaływanie tekstów Conradowskich, chcielibyśmy zapytać o to, jakie popkulturowe czynniki przyczyniły się do powstania dzieł autora „Tajnego agenta”.

Główny hasłem CON-ferencji jest POP ↦ Conrad ↦ POP, czyli śledzenie popkulturowych inspiracji jego twórczości, a także intertekstów i adaptacji ważnych dla czytelników Conrada w czasach współczesnych. Oto wybrane obszary badawcze zgłębiane podczas konferencji:

 • Conrad Maps (mapy Conrada; Conrad i geopoetyka)
 • Social Conrad (Conrad a społeczeństwo i social media)
 • Singing Conrad (Conrad a muzyka)
 • ConPlay (Conrad a gry komputerowe)
 • Conrad Now (ekranizacje tekstów conradowskich)
 • SerialCon (seryjność Conrada; Conrad a telewizja)
 • Conradman (Conrad a komiks)
 • InterConrad (Conrad w przestrzeni wirtualnej)
 • FanCon (Conrad a kultura fanowska, stowarzyszenia i organizacje)
 • Conrad Under Eyes (Conrad a sztuki plastyczne; okładki, ilustracje, edycje)
 • CONvergence (Conrad w dobie kultury konwergencji)
 • CONtract (komercjalizacja Conrada)
 • MetaConrad (Conrad w dyskursach naukowych i popularnonaukowych)
 • PoliCon (polityczność Conrada)
 • Con-genres (Conrad a gatunki i style)
 • Remembering Conrad (festiwale, nagrody, nazwy ulic, patronaty szkół, wydarzenia upamiętniające).

(za conradipopteksty.wordpress.com)